Ιανουάριος 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με Σύμβαση ΙΔΟΧ/ΣΜΕ ορισμένου χρόνου, πλήρους  απασχόλησης συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση N.Π. ΚΕΑΝ –Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου “ Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω στην Αθήνα “» με Κωδικό ΟΠΣ […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Read More »

Ο καθοριστικός ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο ποικιλόμορφο τοπίο της Ελλάδας

Η Ελλάδα, με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τα ποικίλα τοπία της, δεν είναι μόνο ένας τουριστικός παράδεισος, αλλά και το κέντρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον οικονομικό ιστό της χώρας. Ειδικότερα, η εξάρτηση της Ελλάδας από τις ΜμΕ απορρέει από το μικρό μέγεθος της αγοράς της, τους περιορισμένους πόρους

Ο καθοριστικός ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο ποικιλόμορφο τοπίο της Ελλάδας Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 111 “ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ” ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2281 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 01.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 111 “ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ“ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2281 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 01/2024 Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, έχει χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ -ΚΕΑΝ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα» με Κωδικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 111 “ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ” ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2281 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 01.2024 Read More »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με Σύμβαση ΙΔΟΧ/ΣΜΕ ορισμένου χρόνου, πλήρους  απασχόλησης συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ -ΚΕΑΝ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα» με Κωδικό MIS: 6001665, που έχει χρηματοδοτηθεί στο στο πλαίσιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚO ΘΕΣΗΣ 111 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2281 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 01.2024 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ  111 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.  ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2281 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 01/2024 Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, έχει χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ -ΚΕΑΝ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα» με

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚO ΘΕΣΗΣ 111 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2281 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 01.2024 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Read More »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με Σύμβαση ΙΔΟΧ/ΣΜΕ ορισμένου χρόνου, πλήρους  απασχόλησης συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ -ΚΕΑΝ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα» με Κωδικό MIS: 6001665, που έχει χρηματοδοτηθεί στο στο πλαίσιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ Read More »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ GRANT WRITER – DEVELOPMENT OF EUROPEAN PROJECTS

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων  προκηρύσσει  μια θέση για Grant Writer – Development of European Projects Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη προτάσεων για ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθώς και διαχείριση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ευρωπαϊκών/εθνικών έργων. Καθήκοντα και ευθύνες: Συγγραφή προτάσεων έργων ΕΕ (π.χ.: Erasmus+, CERV, Justice, EASI,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ GRANT WRITER – DEVELOPMENT OF EUROPEAN PROJECTS Read More »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PROJECT MANAGEMENT OF EUROPEAN PROJECTS  

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων  προκηρύσσει  μια θέση για Project Management of European Projects Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα είναι υπεύθυνος για την διαχείριση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ευρωπαϊκών/εθνικών έργων. Καθήκοντα και ευθύνες: Παρακολούθηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, διαχείριση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, διεξαγωγή παραδοτέων, αναφορών, οργάνωση διακρατικών συναντήσεων και events Απαιτούμενες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PROJECT MANAGEMENT OF EUROPEAN PROJECTS   Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 111 “ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ” ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2276 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 12.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 111 “ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ“ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2276 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 12/2023 Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, έχει χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ -ΚΕΑΝ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα» με Κωδικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 111 “ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ” ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2276 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 12.2023 Read More »

NEWSLETTER PROGEDI #5

Οι δράσεις του PROGEDI βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη! Διαδικτυακές Συζητήσεις για τη διαχείριση της Διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα πραγματοποιούν οι εταίροι του έργου PROGEDI (Promoting Gender Equality, Diversity and Inclusion). Οι συζητήσεις συντονίζονται από την IRC Hellas (International Rescue Committee) και χωρίστηκαν σε έξι θεματικές που προέκυψαν, έπειτα από την ολοκλήρωση της έρευνας

NEWSLETTER PROGEDI #5 Read More »

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.