Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τα παιδιά και οι νέοι, όπως αποτελούν το κέντρο κάθε προσπάθειας στην εκπαίδευση σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι και για εμάς αποτελούν προτεραιότητα και βρίσκονται στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών μας δράσεών.

Στο πλαίσιο αυτό, από το 2004 – το έτος ίδρυσης του ΚΕΑΝ, σχεδιάζουμε, διοργανώνουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο στις εγκαταστάσεις μας όσο και σε σχολικές εγκαταστάσεις, σε κατασκηνώσεις, σε χώρους πρασίνου και αστικά πάρκα όπως το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης” και σε άλλες τοποθεσίες της Αττικής, αλλά και όλης της Ελλάδας Με την Έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα εστιάζουν σε έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης – στην βιωματική μάθηση, επιδιώκοντας την διανοητική και συναισθηματική κινητοποίηση των παιδιών και των νέων και την απόκτηση γνώσεων μέσω της προσωπικής παρατήρησης και εμπειρίας, την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της συνεργασίας και της ομαδικότητας και την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, του αυτοσεβασμού και της υπευθυνότητας

Νέα

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.