Follow us:

Καταπολέμηση της Βίας

Εκπαίδευση κατά της έμφυλης βίας "Σέβομαι τον/την σύντροφό μου"

Πρόκειται για ένα βιωματικό εργαστήριο που στοχεύει στην κατανόηση και καταπολέμηση των φαινομένων βίας.

Το εκπαιδευτικό εργαστήρι PROSPECT “Σέβομαι τον/την σύντροφό μου” προωθεί τον αμοιβαίο σεβασμό και την ανοχή στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εφήβων και έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Prospect για την προώθηση του σεβασμού και της ανοχής, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η θετική σχέση στην εφηβεία είναι πολύ σημαντική για την ψυχική υγεία των εφήβων και τη δυνατότητά τους να συνάψουν υγιείς σχέσεις σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Οι βασικοί στόχοι του εργαστηρίου:

  • Να εκπαιδεύσει και να ευαισθητοποιήσει νέους και νέες ηλικίας 13-18 ετών, ως προς τη στάση και τη συμπεριφορά τους σε θέματα σχέσεων
  • Να προβληματίσει τους/τις εφήβους με στόχο την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών
  • Να προσκαλέσει τους νέους και τις νέες να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους
  • Να προωθήσει την ισότητα και τον σεβασμό
  • Να δώσει εργαλεία σε εφήβους, εκπαιδευτικούς και γονείς για την αντιμετώπιση περιστατικών επιθετικής συμπεριφοράς

Δραστηριότητα: Βιωματικό Εργαστήριο

Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Γυμνάσιο, Λύκειο

Συνολική Διάρκεια Προγράμματος: Έξι (6) διδακτικές ώρες σε τρείς μέρες (συμπεριλαμβανομένων διαλλειμάτων)

Τόπος: Σχολικές εγκαταστάσεις / Στις εγκαταστάσεις μας

Εκπαίδευση κατά της ενδοοικογενειακής βίας SOS Centers

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ευρωπαϊκού προγράμματος SOS CENTERS, που έχει εγκριθεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή, αποτελείται από τρεις (3) συνεδρίες, τρεις διαφορετικές ημέρες, η καθεμία διάρκειας 90 λεπτών και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Μέσα από μελέτη περιπτώσεων (case studies) που θα δοθούν στους μαθητές σε κάθε συνάντηση ως υλικό, οι έφηβοι θα ενημερωθούν για τη βία επιδιώκοντας να δημιουργήσουν οι ίδιοι υγιείς σχέσεις όπου κυριαρχεί ο σεβασμός, αντιμετωπίζοντας και επιλύοντας με σωστό τρόπο τις όποιες συγκρούσεις θα συναντήσουν από εδώ και στο εξής στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Μέσα από πλήθος διασκεδαστικών, βιωματικών και διαδραστικών μέθοδών, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα κληθούν να γίνουν πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες, δίνοντας οι ίδιοι τη λύση στα όποια «προβλήματα» μπορούν να παρουσιαστούν, μπαίνοντας σ’ όλους τους πιθανούς ρόλους (θύτη/θύτριας, θύματος, παρατηρητή/παρατηρήτριας) βιώνοντας όλα τα υποτιθέμενα σενάρια και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Δραστηριότητα: Βιωματικό Εργαστήριο

Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Γυμνάσιο, Λύκειο

Συνολική Διάρκεια Προγράμματος: 6 διδακτικές ώρες σε τρείς μέρες (συμπεριλαμβανομένων διαλλειμάτων)

Τόπος: Σχολικές εγκαταστάσεις / Στις εγκαταστάσεις μας

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.