Ιούνιος 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 102 ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2328 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 18.06.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 111 “ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ“ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2328 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 18/06/2024 Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, έχει χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ -ΚΕΑΝ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα» με Κωδικό […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 102 ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2328 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 18.06.2024 Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚO ΘΕΣΗΣ 102 ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2328 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 18.06.2024 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ  102 ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2328 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 18/06/2024 Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, έχει χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ -ΚΕΑΝ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα» με

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚO ΘΕΣΗΣ 102 ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2328 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 18.06.2024 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Read More »

RESPECT: Focus Groups

Το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ RESPECT: Recognizing Sport as a Powerful Tool for Inclusion. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης νέων με αναπηρία (18-25 ετών) μέσω αθλητικών δραστηριοτήτων. Το έργο επιδιώκει να παρέχει στους εν λόγω νέους ευκαιρίες για την ανάπτυξη σωματικών και

RESPECT: Focus Groups Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 111 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2325 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 07.06.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 111 “ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ“ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2325 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 07/06/2024 Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, έχει χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ -ΚΕΑΝ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα» με Κωδικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 111 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2325 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 07.06.2024 Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚO ΘΕΣΗΣ 111 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2325 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 07.06.2024 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ  111 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.  ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2325 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 07/06/2024 Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, έχει χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ -ΚΕΑΝ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα» με

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚO ΘΕΣΗΣ 111 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2325 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 07.06.2024 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Read More »

Η κοινοπραξία του GameComp ξεκινά την υλοποίηση του έργου

Η κοινοπραξία του GameComp ξεκινά την υλοποίηση του έργου Η κοινοπραξία του GameComp ανακοινώνει με μεγάλη χαρά την έναρξη της υλοποίησης του έργου GameCOMP με τη συνεργασία πέντε οργανισμών:                                           KUBI Gesellschaft für Kultur und Bildung gGmbH, Lascò srl a socio unico, Kyttaro Enallaktikon Anazitiseon Neon, FEMXA FORMACION S.L.U, AGIS, NOTE et INNOVE. Εναρκτήρια συνάντηση Στη

Η κοινοπραξία του GameComp ξεκινά την υλοποίηση του έργου Read More »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με Σύμβαση ΙΔΟΧ/ΣΜΕ ορισμένου χρόνου, πλήρους  απασχόλησης, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση N.Π. ΚΕΑΝ –Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου“ Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω (SILS) “» με Κωδικό ΟΠΣ 6011328, που

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Read More »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με Σύμβαση ΙΔΟΧ/ΣΜΕ ορισμένου χρόνου, πλήρους  απασχόλησης, κυλιόμενο ωράριο (2 Βάρδιες) συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ -ΚΕΑΝ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα» με Κωδικό MIS: 6001665,που έχει χρηματοδοτηθεί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ Read More »

OlympicKids: NEWSLETTER #1

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ Το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2005 στην Αθήνα. Στόχος του είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων, με σκοπό τη βελτίωση της ζωής ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΑΝ συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα Erasmus+Sport “Olympic Kids”. Η κοινοπραξία αποτελείται από 7 εταίρους

OlympicKids: NEWSLETTER #1 Read More »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με Σύμβαση ΙΔΟΧ/ΣΜΕ ορισμένου χρόνου, πλήρους  απασχόλησης, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση N.Π. ΚΕΑΝ –Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου“ Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω (SILS) “» με Κωδικό ΟΠΣ 6011328, που

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Read More »

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.