Ιούλιος 2017

Coding for girls

GIRLS CODING: Digital Coding Workshops for girls aged 12-17  The European Institute of Innovation and Technology, within the framework of the European Horizon 2020 programme and the wider European Union Digital Single Market Strategy, promotes the implementation of code-learning (programming) workshops for children with emphasis on girls aged 12-17 , in countries where there is […]

Coding for girls Read More »

INFORMATION ASSISTANCE CENTRE (IAC) IOANNINA BELEDİYESİNDE MÜLTECİLER, SIĞINMACILAR VE DİĞER SAVUNMASIZ GRUPLAR İÇİN ADRESTİR.

INFORMATION ASSISTANCE CENTRE (IAC) IOANNINA BELEDİYESİNDE MÜLTECİLER, SIĞINMACILAR VE DİĞER SAVUNMASIZ GRUPLAR İÇİN ADRESTİR.   KEAN – Cell of Alternative Youth Activities, Ioannina Belediyesiortaklığında UNHCR Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Information Assistance Centre ‘ı (IAC), kurdu ve faaliyete geçirdi. Information Assistance Centre (IAC), mülteci, sığınmacı (PoC) ve Epirus Bölgesinde yaşayan diğer savunmasız gruplara yerel entegrasyon

INFORMATION ASSISTANCE CENTRE (IAC) IOANNINA BELEDİYESİNDE MÜLTECİLER, SIĞINMACILAR VE DİĞER SAVUNMASIZ GRUPLAR İÇİN ADRESTİR. Read More »

‘Yunanistan’da Kız Öğrencilere Yönelik Dijital Kodlama Becerileri Çalıştayı’

Avrupa Birliği, kurumlar vasıtasıyla ve gençlerin işsizliği ile mücadele için Avrupa Kampanyası çerçevesinde, dijital becerilerin geliştirilmesi için araçlar ve bilgi paylaşım programları geliştirmektedir. Bugünün öğrencileri, gelecekteki profesyoneller olarak, Dijital Tek Pazar’da beşeri sermaye  olarak kabul edilmesi için programlama becerileri, iletişim sistemleri bilgisi ve diğerlerini edinmelidir. Genç öğrencilerin yeni teknolojileri anlamaları ve bunlara aşina olmaları, yaşları

‘Yunanistan’da Kız Öğrencilere Yönelik Dijital Kodlama Becerileri Çalıştayı’ Read More »

Workshops for Digital Coding Skills Laboratories targeted to female school students in Greece

The European Union, through the institutions and under the framework of the European Campaign for combating youth unemployment, is developing tools and knowledge sharing programs for the enhancement of digital skills. Today’s students, as future professionals, should obtain programming skills, knowledge of communication systems, and others in order for them to be considered as human

Workshops for Digital Coding Skills Laboratories targeted to female school students in Greece Read More »

Εργαστήρια για Δεξιότητες στον Ψηφιακό Κώδικα από το ΚΕΑΝ

Στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής καμπάνιας για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα θεσμικά όργανα αναπτύσσει εργαλεία και προγράμματα διάχυσης γνώσης για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Οι σημερινοί μαθητές, ως οι επαγγελματίες του μέλλοντος θα πρέπει να κατέχουν δεξιότητες στον προγραμματισμό, σε συστήματα επικοινωνίας, και άλλα προκειμένου να υπολογίζονται

Εργαστήρια για Δεξιότητες στον Ψηφιακό Κώδικα από το ΚΕΑΝ Read More »

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. K01.2017.07.10 Προκήρυξη (1) Θέσης Συντονιστή Λειτουργίας Κέντρου Πλήρους Απασχόλησης Ορισμένου Χρόνου

Αθήνα, 10/07/2017                                                Αρ.Πρωτ :1660 ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. K01.2017.07.10 Προκήρυξη  (1) Θέσης Πλήρους Απασχόλησης Ορισμένου Χρόνου       To ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων   προκηρύσσει 1 θέση  εργασίας και προσκαλεί για την υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη 1 σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  πλήρους απασχόλησης για την ειδικότητα:  Συντονιστής Λειτουργίας Κέντρου, που θα απασχοληθεί στο Κέντρο Πληροφόρησης

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. K01.2017.07.10 Προκήρυξη (1) Θέσης Συντονιστή Λειτουργίας Κέντρου Πλήρους Απασχόλησης Ορισμένου Χρόνου Read More »

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. Κ06_K07.2017.07.10 Προκήρυξη (2) Θέσεων Ορισμένου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης

Αθήνα,10/07/2017   Aρ.πρωτ. 1662   ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. Κ06_K07.2017.07.10 Προκήρυξη  (2)  Θέσεων Ορισμένου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης       Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων  προκηρύσσει 2 θέσεις εργασίας και προσκαλεί για την υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη 2 συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  μερικής απασχόλησης για την παροχή υπηρεσιών πολιτισμικής διαμεσολάβησης – διερμηνείας με γνώση i) αραβικής γλώσσας και ii)

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. Κ06_K07.2017.07.10 Προκήρυξη (2) Θέσεων Ορισμένου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης Read More »

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. K02_K04.2017.07.10 Προκήρυξη (3) Θέσεων Διαλείπουσας Απασχόλησης Ορισμένου Χρόνου

Αθήνα, 10/07/2017                                               Αρ.Πρωτ :1661    ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. K02_K04.2017.07.10 Προκήρυξη  (3) Θέσεων Διαλείπουσας Απασχόλησης Ορισμένου Χρόνου        To  ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων  προκηρύσσει 3 θέσεις  εργασίας και προσκαλεί για την υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη 3 συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διαλείπουσας απασχόλησης για τις ειδικότητες: ΠΕ Ψυχολόγος,  ΠΕ/ΤΕ Οικονομικού και Κοινωνικός Επιστήμονας/Παιδαγωγός

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. K02_K04.2017.07.10 Προκήρυξη (3) Θέσεων Διαλείπουσας Απασχόλησης Ορισμένου Χρόνου Read More »

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.