Μάρτιος 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚO ΘΕΣΗΣ 104 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2300 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ/ΣΜΕ 03.2024 ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 104 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2300 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ/ΣΜΕ 03.2024 Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, έχει χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: “Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για τη «Λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λάρισα», δυναμικότητας 33 θέσεων, που έχει […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚO ΘΕΣΗΣ 104 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2300 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ/ΣΜΕ 03.2024 ΛΑΡΙΣΑ Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚO ΘΕΣΗΣ 104 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ.2300 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ/ΣΜΕ 03.2024 ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 104 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2300 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ/ΣΜΕ 03.2024 Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, έχει χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: “Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για τη «Λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λάρισα», δυναμικότητας 33 θέσεων, που έχει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚO ΘΕΣΗΣ 104 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ.2300 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ/ΣΜΕ 03.2024 ΛΑΡΙΣΑ Read More »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με Σύμβαση ΙΔΟΧ/ΣΜΕ ορισμένου χρόνου, πλήρους  απασχόλησης συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση N.Π. ΚΕΑΝ –Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου “ Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω στην Αθήνα “» με Κωδικό ΟΠΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚO ΘΕΣΗΣ 106 ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ.2297 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ/ΣΜΕ 28.02.2024 ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 106 ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2297 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ/ΣΜΕ 28.02.2024 Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, έχει χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: “Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για τη «Λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λάρισα», δυναμικότητας 33 θέσεων, που έχει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚO ΘΕΣΗΣ 106 ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ.2297 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ/ΣΜΕ 28.02.2024 ΛΑΡΙΣΑ Read More »

INCLUSIONCODE NEWSLETTER #1

Το 1ο Newsletter του Κώδικα της Ένταξης είναι εδώ! Εναρκτήρια Εκδήλωση Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 5Φεβρουαρίου 2024, η εναρκτήρια εκδήλωση του έργου InclusionCode, στη Βίλα Στέλλα του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Πρόκειται για ένα νέο και καινοτόμο έργο που χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants). Σκοπός του έργου«Inclusion Code» είναι

INCLUSIONCODE NEWSLETTER #1 Read More »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤO Κ.Φ.Α.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ.

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με Σύμβαση ΙΔΟΧ/ΣΜΕ ορισμένου χρόνου, πλήρους  απασχόλησης, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: “Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για τη «Λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λάρισα», δυναμικότητας 33 θέσεων, που έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος : Ταμείο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤO Κ.Φ.Α.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ. Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚO ΘΕΣΗΣ 106 ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ.2297 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ/ΣΜΕ 28.02.2024 ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 106 ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2297 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ/ΣΜΕ 28.02.2024 Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, έχει χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: “Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για τη «Λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λάρισα», δυναμικότητας 33 θέσεων, που

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚO ΘΕΣΗΣ 106 ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ.2297 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ/ΣΜΕ 28.02.2024 ΛΑΡΙΣΑ Read More »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με Σύμβαση ΙΔΟΧ/ΣΜΕ ορισμένου χρόνου, πλήρους  απασχόλησης συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση N.Π. ΚΕΑΝ –Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου “ Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω στην Αθήνα “» με Κωδικό ΟΠΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Read More »

1st Transnational Training #Inform#Educate#Involve

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ του Ιδρύματος Natura Hungarica #Inform #Educate #Involve συγκεντρώθηκαν μέθοδοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με εταίρους από την Τουρκία, την Ελλάδα και τη Σλοβενία. Η πρώτη συνάντηση έγινε στη λίμνη Μπάλατον, όπου συγκεντρώθηκαν πολλές εμπειρίες και καλές πρακτικές στο Εθνικό Πάρκο Balaton-Felvidék.Δημιουργήθηκε μια συλλογή από αυτές, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν

1st Transnational Training #Inform#Educate#Involve Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚO ΘΕΣΗΣ 111 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ.2296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ/ΣΜΕ 02.2024 ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 111 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ/ΣΜΕ 02.2024 Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, έχει χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: “Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για τη «Λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λάρισα», δυναμικότητας 33 θέσεων,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚO ΘΕΣΗΣ 111 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ.2296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ/ΣΜΕ 02.2024 ΛΑΡΙΣΑ Read More »

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.