Follow us:

SOCIAL INFLUENCERS

Participating countries: Poland, Spain, Greece, Lithuania

Project Reference: 2019-3-EL02-KA105-005253

EU GRANT: 20.761,00 EUR

Programme: Erasmus+

Key Action: KA1

Action Type: Youth Exchanges

Περίληψη

Οι αυξανόμενες ροές μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια, έχουν διαμορφώσει μια πολυπολιτισμική και έντονα ποικιλόμορφη κοινωνική πραγματικότητα. Και ενώ η ένταση αυτής της διαφορετικότητας αυξάνεται σταθερά, δεν συμβαίνει το ίδιο με την εκπροσώπηση, τη δεκτικότητα και την ένταξή της στο εργασιακό περιβάλλον. Αν και καταβάλλονται πολλές προσπάθειες, από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, για την ένταξη των μεταναστών/προσφύγων στην αγορά εργασίας, ελάχιστη προσοχή δίνεται στη διαφοροποίηση μεταξύ εκπροσώπησης και δεκτικότητας.

Ως εκ τούτου, το τρέχον έργο έχει ως κίνητρο το γεγονός ότι οι μετανάστες/πρόσφυγες δεν συμπεριλαμβάνονται στο εργασιακό τους περιβάλλον και το εργατικό δυναμικό δεν είναι προετοιμασμένο να αγκαλιάσει και να σεβαστεί την πολιτισμική διαφορετικότητα. Τα ψευδή στερεότυπα και οι ξενοφοβικές αντιλήψεις αυξάνονται συνεχώς αντί να μειώνονται και φέρνουν αυτή την κοινωνική ομάδα σε δύσκολη θέση, καθώς ακόμη και όταν εργάζονται, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν τους προσφέρονται οι ίδιες ευκαιρίες συμμετοχής και προαγωγής. Οι πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες δεν λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό της “κουλτούρας” ενός χώρου εργασίας, απομονώνονται και αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής. Λίγοι εργασιακοί χώροι διαθέτουν μια ολιστική στρατηγική για την ενσωμάτωση της πολιτισμικής διαφορετικότητας και η διαπολιτισμική εκπαίδευση απουσιάζει από τις συνήθεις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους εργαζόμενους και τα στελέχη.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο στοχεύει:
– Στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαπολιτισμικότητα και τον αποκλεισμό των μεταναστών/προσφύγων στον εργασιακό χώρο.
– Να βελτιώσει τις στάσεις και τις συμπεριφορές των νέων απέναντι στην πολιτισμική διαφορετικότητα και να καταπολεμήσει τις ξενοφοβικές και στερεοτυπικές αντιλήψεις.
– Να προετοιμάσει τους νέους να αναλάβουν πρωτοβουλίες στον τομέα, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλα καινοτόμα μέσα για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης.
– Να προωθήσει την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ οργανώσεων και νέων από διαφορετικές χώρες και να αυξήσει τη συνεργασία τους.

Δραστηριότητες:

Η κύρια δραστηριότητα είναι μια ανταλλαγή νέων με χώρες του προγράμματος που θα υλοποιηθεί στα Ιωάννινα από 01 έως 8 Ιουλίου 2021 και διοργανώνεται από νέους από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Κροατία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία. Συνολικά 27 νέοι συμμετέχοντες, 6 υπεύθυνοι νέων και 3 συντονιστές λαμβάνουν μέρος στη δραστηριότητα. Πρόκειται για νέους που μοιράζονται κοινές ανησυχίες και ενδιαφέροντα και εκφράζουν την ανάγκη τους να παρέμβουν στο χώρο και να επιφέρουν κοινωνικές αλλαγές. Η ομάδα αποτελείται από νέους με διαφορετικό πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, μεταξύ των οποίων και νέοι με λιγότερες ευκαιρίες. Κοινό τους ενδιαφέρον είναι η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και η ανάγκη τους να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στον τομέα.
Κύριοι στόχοι της είναι η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με το θέμα του έργου, η αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στην πολιτιστική διαφορετικότητα, η παροχή των απαραίτητων εργαλείων για την οργάνωση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης σχετικά με την πολιτιστική διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στη χρήση των νέων τεχνολογιών και των διαφόρων μέσων ενημέρωσης, η ενίσχυση της ανταλλαγής απόψεων και της συνεργασίας των νέων από τις βαλκανικές χώρες και η ανάπτυξη σημαντικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων.

Κύριο θέμα της είναι η πολιτισμική διαφορετικότητα στο εργασιακό περιβάλλον, η ενσωμάτωση και η αποδοχή των μεταναστών/προσφύγων στον εργασιακό χώρο.
Η μεθοδολογία του βασίζεται σε μεθόδους μη τυπικής μάθησης με έμφαση στη βιωματική και ομότιμη μάθηση.

Αποτελέσματα

Τα κύρια επιτεύγματα του έργου θα είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την πολιτιστική διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο και την ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων σε αυτόν, η ανάπτυξη της ικανότητας των νέων να οργανώνουν και να διεξάγουν δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με αυτά τα θέματα, η προετοιμασία τους για ενεργό συμμετοχή, η ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων των νέων, η μείωση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, η αύξηση των κοινωνικών, επικοινωνιακών και οργανωτικών ικανοτήτων των νέων. Παράλληλα, θα καταφέρει να αναπτύξει τις ικανότητες των συμμετεχόντων οργανισμών στον τομέα και να βελτιώσει τις μελλοντικές τους δράσεις. Μακροπρόθεσμα αναμένεται να μειωθούν τα αρνητικά στερεότυπα και οι διακρίσεις σε βάρος των μεταναστών/προσφύγων και η ομαλή ένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Αναμένεται επίσης η υιοθέτηση στρατηγικών ένταξης και η ένταξη της πολιτιστικής εκπαίδευσης στα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού, των στελεχών και των διευθυντών. Αναμένεται λοιπόν η δημιουργία κουλτούρας αποδοχής στο εργασιακό περιβάλλον και στην κοινωνία που θα συμβάλει στη διαμόρφωση μιας αγοράς εργασίας και κοινωνιών που θα προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όλους και στις οποίες τα μέλη τους θα συνυπάρχουν αρμονικά, ανταλλάσσοντας πολιτισμικά και άλλα στοιχεία προς όφελος της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη συναρπαστική μας εμπειρία μάθησης και διαπολιτισμικής εμπειρίας; Ελέγξτε το συνοπτικό υλικό μας και προετοιμαστείτε για το δικό σας ταξίδι μέσω του Erasmus+ ή γίνετε μέλος της ομάδας των Social Influencers μας…

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Coordinator:

KEAN-KYTTARO ENALLAKTIKON ANAZITISEON NEAON

PATROKLOU 57 str.
13122
ILION, ATHENS
 
 
Organisation type: Non-governmental organisation

Partners:

Bulgaria – TI MOZHESH LI Address: 152 POZITANO STREET, 1527, Sofia Type NGO

Romania – ASOCIATIA SCOUT SOCIETY Address: CONSTANTIN CHIRITA NR 14, 210177, TARGU JIU, JUDETUL GORJ Type NGO web:www.scoutsociety.ro

Croatia – Meraki Address: Petra Preradovica 12, 48362, Klostar Podravski Type: NGO

Serbia – AZBUKI Address BULEVAR NEMANJICA 20A 24, 1800, NIS azbuki.org Type: NGO

Republic of North Macedonia– CET PLATFORMA SKOPJE Address UL BULEVARD VIDOE SMILEVSKI BATO 35/2-20, 1000, SKOPJE Type: NGO web: www.cetplatform.org

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.