Follow us:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Επίπλων – Στρωμάτων – Οικιακών Συσκευών – Κλιματιστικών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την  Προμήθεια με τίτλο

“Προμήθεια Επίπλων – Στρωμάτων – Οικιακών Συσκευών – Κλιματιστικών”

CPV: [39151000-5] Διάφορα έπιπλα,  [39220000-0] Είδη οικιακής χρήσης,

 [39143112-4] Στρώματα, [39717000-1] Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ, Ε ΜΕΧΡΙ 5/2/2020 10.00π.μ

Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων έχει χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου  Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης 2014-2020 για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω στην Αθήνα» με Κωδικό ΟΠΣ 5062138. Στόχος της Δράσης είναι η στέγαση των ασυνόδευτων παιδιών, μέχρι 12, σε ένα ασφαλές περιβάλλον που ευνοεί την κάλυψη των βασικών αναγκών τους και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με γνώμονα την προστασία, την κοινωνική ένταξη και τη σταδιακή αυτονόμηση τους.

Το ΚΕΑΝ στα πλαίσια αυτής της δράσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την Προμήθεια Εξοπλισμού (Προμήθεια Επίπλων – Στρωμάτων – Οικιακά σκεύη – Κλιματιστικών).

Οι ζητούμενες ποσότητες και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της υπηρεσίας είναι σύμφωνα με τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ, οι εξής:

ΟΜΑΔΑ

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ24%

ΟΜΑΔΑ Α

39143000-6

ΚΡΕΒΑΤΙΑ & ΚΟΜΟΔΙΝΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

1.350,00€

ΟΜΑΔΑ Β

37414100-4

ΣΤΡΩΜΑΤΑ

450,00€

ΟΜΑΔΑ Γ

39151000-5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ

1.829,40€

ΟΜΑΔΑ Δ

39220000-0

ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

901,36 €

ΟΜΑΔΑ Ε

39717000-1

AIR CONDITION

3.510,00€

ΟΜΑΔΑ Α:  Διάφορα έπιπλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Κρεβάτι μονό με τάβλες

5

Κομοδίνα με συρτάρια

12

ΟΜΑΔΑ Β:  Στρώματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Στρώμα μόνο 90×190

4

ΟΜΑΔΑ Γ: Διάφορα έπιπλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Γραφεία Με Ράφια Για Η/Υ

3

γραφεία Με Ένα Συρτάρι

10

Καρέκλες Σε Χρώμα Άσπρο Ή Μαύρο

24

Τραπεζάκια Σαλονιού Χρώμα Γκρι Ή Άσπρο

3

Τραπέζι Φαγητού Στρογγυλό Που Να Είναι Σετ Με Καρέκλες

3

Καναπέδες Τριθέσιοι ή Γωνιακοί Με Δέρμα  Ή Τύπου Δέρματος Χρώμα Μαύρο ‘Η Καφέ

2

ΟΜΑΔΑ Δ: ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Κατσαρόλα, ανοξείδωτη, 16-18cm

3

Κατσαρόλα, ανοξείδωτη, 28cm

3

Τηγάνι, αντικολλητικό, 20cm

3

Τηγάνι, αντικολλητικό,  28cm

3

Ταψί Αντικολλητικό, Ορθογώνιο, Διαστάσεις:  40x28x7cm (τουλάχιστον)

3

Πιάτα Ρηχά, Πορσελάνης, 23-24cm

18

Πιάτα Βαθιά σούπας, Πορσελάνης, 22-23cm

18

Πιάτα Φρούτου/γλυκού, Πορσελάνης, 19-20cm

18

Σαλατιέρα, Πορσελάνης, 23-25cm x

3

Πιατέλες, Πορσελάνης, 30-32cm, 2τμχ

3

Ποτήρια Νερού, γυάλινα, 200 έως 300ml

24

Κούπα καφέ 300-360ml

24

Κανάτα ψυγείου (πλαστική) 1-1.5lt

3

Μαχαίρια κουζίνας, 3τμχ (διαφορετικά μεγέθη)

9

Μαχαίρια φαγητού, ανοξείδωτα

12

Πιρούνια φαγητού, ανοξείδωτα

18

Κουτάλια φαγητού, ανοξείδωτα

18

Κουτάλια γλυκού, ανοξείδωτα

18

Θήκη συρταριού για μαχαιροπήρουνα πλαστική

2

Σετ εργαλείων μαγειρικής με βάση, αντικολλητικά, 7τμχ (κουτάλες σερβιρίσματος/σούπας/τρυπητή/σπαγγέτι, σπάτουλα, αναδευτήρα)

3

Σουρωτήρι ανοξείδωτο, 24-26cm

3

Σουρωτήρι ανοξείδωτο, 12cm

3

Φαγητοδοχεία, πλαστικά, 3-7τμχ (διαφορετικά μεγέθη)

12

Τραπεζομάντηλα, 130x180cm,  (διαφορετικά χρώματα)

3

Πιατοθήκη, πλαστική με δίσκο, 43x32cm

2

 Πλαστικά Καλαθάκια Απορριμμάτων Πολύχρωμα

9

Σιδερώστρα Ατμού 100x30x90cm

3

ΟΜΑΔΑ Ε: Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ποσότητα

Κλιματιστικά

9

Τοποθέτηση Κλιματιστικού

9

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 1 : Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου γίνεται λόγος για είδη με συγκεκριμένες προδιαγραφές σε βάρος, όγκο, χωρητικότητα, διαστάσεις ή ισχύ, θα γίνονται δεκτές προσφορές για είδη με απόκλιση έως και (+/-) 10%.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την προσφορά του για μία ή περισσότερες ή όλες τις ΟΜΑΔΕΣ, προσφέροντας για το σύνολο των ειδών της κάθε ΟΜΑΔΑΣ.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας ανά ομάδα.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ακολουθούν.

Οι προσφερόμενες τιμές ανά ομάδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Τα προς προμήθεια είδη θα  παραδοθούν στην Αθήνα Ιθάκης 61, εντός ενός μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 20/03/2021.

Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται στον προσφέροντα την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα και εφόσον προσκομίσει στο ΚΕΑΝ, εντός προθεσμίας 1 ημέρας από την σχετική ειδοποίησή του, που μπορεί να παραταθεί για άλλες τρεις ημέρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας.

5) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως αυτό δίνεται στη σχετική μελέτη 34/2021.

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο ΚΕΑΝ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά ή αντίστοιχο τρόπο).

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πατρόκλου 57 , Ίλιον

Τηλέφωνο: 2102692880

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: keanprocurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από το ΚΕΑΝ το αργότερο έως Τη Πέμπτη στις 04/02/2021 ώρα 11.00 π.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από την ιστοσελίδα του ΚΕΑΝ  www.kean.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από την ιστοσελίδα του ΚΕΑΝ  www.kean.gr ή στο τηλέφωνο: 2102692880

 

    Για το ΚΕΑΝ

 

Μπελλιά Βασιλική

 

Συνημμένα, στην παρούσα πρόσκληση, τα παρακάτω έγγραφα:

Η υπ’αριθμ. 034/2021 Μελέτη του ΚΕΑΝ για την Προμήθεια ΕΠΙΠΛΩΝ – ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.