Προκήρυξη επτά (7) θέσεων εργασίας για τη στελέχωση της Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28.12.2020 ΣΤΙΣ 17.00 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

101 ΠΕ Συντονιστής Μονάδας

102 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

105 ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού/ Οικονομικού Υπευθύνου

Το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων προκηρύσσει 7 νέες θέσεις εργασίας

 • Συντονιστής Μονάδας (1 Θέση)
 • ΠΕ Κοινωνικός/ή Λειτουργός (1 Θέση)
 • ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Διερμηνέας γνώστης της φαρσί ή αραβικής γλώσσας με δυνατότητα μετάφρασης σε ελληνικά ή αγγλικά (1 Θέση)
 • ΠΕ Παιδαγωγός/ ΠΕ Φιλόλογος (1 Θέση)
 • ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού (1 Θέση)
 • ΠΕ Νομικών Επιστημών(1 Θέση)
 • ΔΕ Φροντιστής (1 Θέση)

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι δύο μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

*δείτε εδώ ολόκληρη την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ ΣΜΕ 12.2020 για τη σύναψη δυο (7) Συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Πλήρους Απασχόλησης ή Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής & δικαιολογητικών

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν στο ΚΕΑΝ,

είτε μέσω email με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση [κωδικός θέσης] στην Αθήνα» στο info@stavrosm18.sg-host.com

είτε ταχυδρομικά στο ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, οδός Πατρόκλου 57,Ίλιον Αττικής τ.κ. 13122, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Κατερίνας Ψύχα

έως τις 18/12/2020 στις 17:00, τα κάτωθι:

 1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίου, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας ανακοίνωσης (Υποχρεωτικό),
 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (Υποχρεωτικό)
 3. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου (Υποχρεωτικό)
 4. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής περί ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της παρούσας ανακοίνωσης (Υποχρεωτικό).
 5. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (Υποχρεωτικό).
 6. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (Υποχρεωτικό).
 7. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (εφόσον υπάρχουν).
 8. Πιστοποιητικά γνώσης αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχουν).
 9. Πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ (εφόσον υπάρχουν)
 10. Αποδεικτικά έγγραφα για τα  επιθυμητά συν εκτιμώμενα προσόντα που περιγράφονται αναλυτικά την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ ΣΜΕ 2020 12 (εφόσον υπάρχουν)

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 14/12/2020 και λήγει στις 18/12/2020 στις 17.00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2692880.

 Συνημμένα : 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΙΔΟΧ ΣΜΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-Ν105.ΠΟΙΝΙΚΟ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.