Follow us:

ProGIreg

Project Reference: 776528-1

Start: June 2018

End: June 2023

EU Grant: 10,432,512.01€

Website: https://progireg.eu/

Programme: Horizon 2020

Περίληψη

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 και θα διαρκέσει από τον Ιούνιο του 2018 έως το 2023. Το ProGIreg σημαίνει “παραγωγική πράσινη υποδομή για τη μεταβιομηχανική αστική αναγέννηση”: η φύση για την ανανέωση.

Το Ντόρτμουντ (Γερμανία), το Τορίνο (Ιταλία), το Ζάγκρεμπ (Κροατία) και το Νινγκμπό (Κίνα) φιλοξενούν Living Labs σε μεταβιομηχανικές συνοικίες, όπου αναπτύσσονται, δοκιμάζονται και εφαρμόζονται λύσεις που βασίζονται στη φύση.

Το Cascais (Πορτογαλία), η Κλουζ-Ναπόκα (Ρουμανία), ο Πειραιάς (Ελλάδα) και η Ζένιτσα (Βοσνία-Ερζεγοβίνη) παρακολουθούν στενά την πρόοδο των Living Labs και συμμετέχουν σε ανταλλαγές από πόλη σε πόλη για να αναπαράγουν λύσεις που βασίζονται στη φύση (Nature-Based Solutions).

Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση έχουν τεράστιες δυνατότητες να αντιμετωπίσουν τεχνικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις και να κάνουν τον αστικό μετασχηματισμό να λειτουργήσει με τους πολίτες και για τους πολίτες.

Παραδοσιακά, η αστικοποίηση σήμαινε την απώλεια χώρων πρασίνου στις πόλεις, γεγονός που έχει αρνητικό αντίκτυπο στο νερό, τον αέρα, το έδαφος, τη βιοποικιλότητα, την ανθρώπινη υγεία και το κλίμα. Ένα βιώσιμο μέλλον χρειάζεται βιώσιμες πόλεις- και εδώ είναι που οι πράσινες υποδομές και οι λύσεις που βασίζονται στη φύση μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο και να φέρουν πράσινα στοιχεία στην καθημερινή αστική ζωή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τις NBS ως “λύσεις που εμπνέονται και υποστηρίζονται από τη φύση, οι οποίες είναι οικονομικά αποδοτικές, παρέχουν ταυτόχρονα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη και συμβάλλουν στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας”.

Το ProGIreg εφαρμόζει 8 οικολογικές λύσεις (Νature-Βased Solutions).

Στις επιλαχούσες πόλεις, οκτώ διαφορετικές οικολογικές λύσεις θα δημιουργήσουν παραγωγικές πράσινες υποδομές που όχι μόνο θα συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στη μείωση της τρωτότητας στην κλιματική αλλαγή, αλλά και θα παρέχουν μετρήσιμα οικονομικά οφέλη στους πολίτες και τους επιχειρηματίες σε μεταβιομηχανικές αστικές περιοχές.

Μαζί, οι τοπικοί πολίτες, οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, οι ΜΚΟ και τα πανεπιστήμια σχεδιάζουν τις λύσεις που βασίζονται στη φύση και τις υλοποιούν.

Το ProGIreg αναπτύσσει αυτοσυντηρούμενα επιχειρηματικά μοντέλα για λύσεις που βασίζονται στη φύση, με βάση την επιστημονική αξιολόγηση των πολλαπλών οφελών που παρέχουν για την κοινωνική, οικολογική και οικονομική αναγέννηση.

Αποτελέσματα έργου:

1.Διαδικασίες προγραμματισμού, σχεδιασμού και συμμετοχής για Nature-Based Solutions

2.Πιλοτική εφαρμογή Nature-Based Solutions

3.Αξιολόγηση και παρακολούθηση των οφελών των NBS

4.Ετοιμότητα της αγοράς, εμπόδια και αναβάθμιση σχετικά με τις NBS

5. Παγκόσμια δικτύωση, κατάρτιση, διάδοση και αντίκτυπος

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του έργου:

https://progireg.eu/piraeus/urban-plan/

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Coordinator:

RWTH AACHEN UNIVERSITY

Templergraben 55
52062 Aachen
Germany
 
 
Organisation type: Educational Institution – University

Partners:

The proGIreg implementing partner organisations include cities, NGOs, research institutions and businesses:

RHEINISCH-WESTFAELISCHE

TECHNISCHE

HOCHSCHULE AACHEN

STADT DORTMUND

KEAN – Cell of Alternative Youth Activities

 
EMAC EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTEDE CASCAIS EM SA
 
DIMOS PEIRAIA
 
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA – CLUJ
 
GRAD ZENICA
 
ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH)
 
DIE URBANISTEN EV
 
FONDAZIONE DELLA COMUNITA DI MIRAFIORI ONLUS
 
CITYBOTANICALS GMBH
 
EUROPAISCHE FODERATION BAUWERKSBEGRUNUNGSVERBANDE – EFB
DUAL SRL
 
LOHRBERG STADLANDSCHAFTSARCHITEKTUR PARTNERSCHAFT FREIER LANDSCHAFTSARCHITEKTEN MBH
 
URBASOFIA SRL
 
FUNDACION PRIVADA INSTITUTO DE SALUD GLOBAL BARCELONA
 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO
 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
 
POLITECNICO DI TORINO
 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
 
FACHHOCHSCHULE SUDWESTFALEN
 
ZENICKA RAZVOJNA AGENCIJA ZEDA DOO
 
SVEUCILISTE U ZAGREBU ARHITEKTONSKI FAKULTET
 

ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE GRADA ZAGREBA

 
KOMFOR KLIMA GRUPA DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE
 
UDRUGA ZELENE I PLAVE SESVETE
 
AQUAPONIK MANUFAKTUR GMBH
 
NINGBO MUNICIPAL CENTER FOR FORESTRY SCIENCE & TECHNOLOGY SERVICES
 
INSTITUTE OF URBAN ENVIRONMENT, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES
 
STOLICHNA OBSHTINA

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.