Follow us:

Online η νέα έκδοση του ευρωπαϊκού προγράμματος “SPARKS”

Ένα καινοτόμο εννοιολογικό πλαίσιο για την παιχνιδοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης: online η νέα έκδοση του ευρωπαϊκού προγράμματος “SPARKS”  

 

Να παράσχει στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης μια δομή αναφοράς για το σχεδιασμό εμπειριών παιχνιδοποιημένης ηλεκτρονικής μάθησης: αυτός είναι ο σκοπός του καινοτόμου “Εννοιολογικού Πλαισίου για προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης με βάση το παιχνίδι” που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία του έργου “SPARKS”, Strategic Partnership for Digital Education Readiness, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλαίσιο είναι αποτέλεσμα τετράμηνης ερευνητικής εργασίας που διεξήχθη από τους οργανισμούς Lascò (Ιταλία), Femxa (Ισπανία) και Bexley C-Level IT (Ρουμανία,  ΚΕΑΝ (Ελλάδα), ECOS (Πορτογαλία) και Center for Innovative Education (Πολωνία). 

Χωρισμένο σε οκτώ εννοιολογικά μπλοκ, το πλαίσιο προτείνει μια επαναληπτική και σταδιακή διαδικασία για τον σχεδιασμό παιχνιδοποιημένων προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, καθοδηγώντας τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές μέσα από τριάντα τρεις δράσεις (33) και πολλαπλούς συνδυασμούς πάνω από πενήντα (50) στοιχείων παιχνιδιού. Τα στοιχεία αυτά εντοπίστηκαν σε βέλτιστες πρακτικές παιχνιδοποίησης και παιχνιδοποιημένης μάθησης που αναλύθηκαν από την κοινοπραξία του έργου στην Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία το 2021 στο πλαίσιο της διακρατικής έρευνας με θέμα “Παιχνιδοποίηση και παιχνιδοποιημένη μάθηση: βέλτιστες πρακτικές και απαιτήσεις για ψηφιακά περιβάλλοντα”. 

Περισσότεροι από 200 πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εκπαιδευόμενοι από τις εμπλεκόμενες χώρες συνέβαλαν στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος: 

  • 80 σπουδαστές που συμμετείχαν σε ημιδομημένες συνεντεύξεις, υποστήριξαν την ανάλυση των χαρακτηριστικών, των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι διαφορετικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής μαθησιακής τους διαδρομής,
  • 138 εμπειρογνώμονες ΕΕΚ συμμετείχαν στην επικύρωση του προϊόντος, με στόχο την αξιολόγηση της σαφήνειας, της λογικής, της αποτελεσματικότητας, της καταλληλότητας για τις ομάδες-στόχους και της πληρότητάς του.

Το πλαίσιο θα καθοδηγήσει την κοινοπραξία κατά τους επόμενους μήνες να συνδημιουργήσει με περισσότερους από εκατό εμπειρογνώμονες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ένα σύνολο προτύπων παιχνιδοποιημένων προγραμμάτων, τα οποία θα παρέχονται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του έργου.

Η δημοσίευση που περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία ανάπτυξης, τη δομή και την περιγραφή του Πλαισίου είναι διαθέσιμη στον επίσημο δικτυακό τόπο του έργου https://www.projectsparks.eu/project-results.htm

 

 

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.