Follow us:

Ημερίδα «Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα – Νέες μορφές απασχόλησης

Ημερίδα «Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα – Νέες μορφές απασχόλησης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα «Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα – Νέες μορφές απασχόλησης» που έλαβε χώρα την Τετάρτη 22 Απριλίου στο πολιτιστικό κέντρο «Cine Aleka – Τέχνη πόλης» του Δήμου Ζωγράφου. Η Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από την Ε.Ε πράξης «Εργασία στον Τόπο μου- Πράσινα Επαγγέλματα», φορέας υλοποίησης της οποίας είναι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ».

Υπεύθυνος για τη διοργάνωση ήταν το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων –ΚΕΑΝ ως εταίρος της σύμπραξης.

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των πολιτών του Δήμου Ζωγράφου και Καισαριανής ως περιοχές παρέμβασης του έργου, για τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα με στόχο την κοινωνική επανένταξη 70 ανέργων ωφελούμενων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στους δυναμικούς κλάδους της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και πράσινης οικονομίας.

Στην ημερίδα συμμετείχαν ως ομιλητές εκπρόσωποι των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» παρουσία των εργαζομένων του Δήμου Ζωγράφου και δημοτών της ευρύτερης περιοχής.

Τις εργασίες άνοιξε ο κ. Γεώργιος Καππής, Υπεύθυνος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ζωγράφου, ο οποίος τόνισε στην ομιλία του: «Στις σημερινές συνθήκες η ανάγκη για υιοθέτηση νέων μορφών επιχειρηματικής οργάνωσης είναι επιτακτική. Ιδιαίτερα η κοινωνική επιχειρηματικότητα δύναται να δώσει αξιόλογες ευκαιρίες στους νέους συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα, την κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη».

Από την πλευρά του ο κ. Σύρος Κοσκοβόλης, Υπεύθυνος προγραμμάτων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου  Αθηνών αναφέρθηκε στην πολύπλευρη σημασία του κοινωνικού επιχειρείν επισημαίνοντας ότι «η κοινωνική οικονομία μπορεί να αποτελέσει λύση για την ενίσχυση της απασχόλησης και την ενδυνάμωση του ρόλου των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι παρέχει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα». Ο κ. Κοσκοβόλης τάχθηκε ακόμη υπέρ της προώθησης συμφώνων συνεργασίας μεταξύ Δήμων και Κοινωνίας των Πολιτών μέσω καινοτόμων πολιτικών και εργαλείων και με ενεργό συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων.

Στους στόχους, τις δράσεις αλλά και τις ευκαιρίες απασχόλησης που απορρέουν από την πράξη «Εργασία στον Τόπο μου- Πράσινα Επαγγέλματα» αναφέρθηκε ο κ. Σταύρος Μηλιώνης, Πρόεδρος του Δ.Σ του ΚΕΑΝ. «Μέσα από την παρούσα δράση απαντούμε στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Το έργο αυτό στην πραγματικότητα δικτυώνει επιχειρήσεις με ανέργους, ενώ συμβάλλει ταυτόχρονα ώστε 70  ωφελούμενοι να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κατάρτισης και να ενισχύσουν παράλληλα την εργασιακή τους εμπειρία ή ακόμη και να ιδρύσουν τη  δική τους κοινωνική επιχείρηση».

Στη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν ακόμη εργαλεία και πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί τόσο στο πλαίσιο της παρούσας δράσης όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας.

Η κ. Άρτεμις Πετροπούλου, οικονομική σύμβουλος της Mast Συμβουλευτική Α.Ε, παρουσίασε το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «ΤοπΣΑ» και «ΤοπΕΚΟ». Όπως επισήμανε η κ. Πετροπούλου «το παρόν πρόγραμμα παρέχει κίνητρα μέσω του συστήματος επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη σε ανθρώπινο δυναμικό να προβούν σε προσλήψεις συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους όσο και στη μείωση της ανεργίας».

Από την Omega Technology, η κ. Ελευθερία Μπάρδα παρουσίασε το «Σύστημα προσφοράς σύζευξης θέσεων εργασίας», το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης δράσης και αφορά στη δημιουργία ενός προγράμματος ηλεκτρονικής δικτύωσης των επιχειρήσεων με τους ανέργους. Όπως τόνισε η κ. Μπάρδα «η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα, η οποία θα είναι σε ισχύ και μετά την ολοκλήρωση του έργου, θα αποτελέσει έναν κόμβο επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και ανέργων, όπου οι τελευταίοι  θα μπορούν να δημιουργούν το προσωπικό τους επαγγελματικό προφίλ αυξάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας».

Τις εργασίες της Ημερίδας έκλεισε η κ. Ματίνα Κανάκη, Γραμματέας του Δ.Σ του ΚΕΑΝ, η οποία αναφέρθηκε στηνπολυεπίπεδη σημασία και προστιθέμενη αξία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη και την απασχόληση.  Επικαλούμενη δε πετυχημένα παραδείγματα κοινωνικής οικονομίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Ελλάδα, επισήμανε ότι «οι σημερινές συνθήκες στη χώρα δεν πρέπει να αποτελέσουν τροχοπέδη σε ανθρώπους με φρέσκιες ιδέες και οράματα.  Αντίθετα, καινοτόμες πρωτοβουλίες με αυξημένο αντίκτυπο στην κοινωνία, συνεργασίες και πάνω από όλα ισχυρή βούληση και διαρκή προσπάθεια μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο στην κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας».

Λίγα λόγια την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» δημιουργήθηκε με στόχο την προώθηση και υλοποίηση της πράξης «Εργασία στον τόπο μου- Πράσινα Επαγγέλματα» η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) ως δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013». Φορέας διαχείρισης είναι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, ενώ το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας για 70 ωφελούμενους ανέργους σε νέες κοινωνικές επιχειρήσεις και νέες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, του εναλλακτικού τουρισμού και της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Στη σύμπραξη συμμετέχουν οι Δήμοι Ζωγράφου και Καισαριανής, η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ), το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων-ΚΕΑΝ, η Mast Συμβουλευτική Α.Ε, η Omega Technology και ο εκπαιδευτικός οργανισμός Eurotraining.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα «Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα – Νέες μορφές απασχόλησης» που έλαβε χώρα την Τετάρτη 22 Απριλίου στο πολιτιστικό κέντρο «Cine Aleka – Τέχνη πόλης» του Δήμου Ζωγράφου. Η Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από την Ε.Ε πράξης «Εργασία στον Τόπο μου- Πράσινα Επαγγέλματα», φορέας υλοποίησης της οποίας είναι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ».

Υπεύθυνος για τη διοργάνωση ήταν το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων –ΚΕΑΝ ως εταίρος της σύμπραξης.

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των πολιτών του Δήμου Ζωγράφου και Καισαριανής ως περιοχές παρέμβασης του έργου, για τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα με στόχο την κοινωνική επανένταξη 70 ανέργων ωφελούμενων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στους δυναμικούς κλάδους της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και πράσινης οικονομίας.

Στην ημερίδα συμμετείχαν ως ομιλητές εκπρόσωποι των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» παρουσία των εργαζομένων του Δήμου Ζωγράφου και δημοτών της ευρύτερης περιοχής.

Τις εργασίες άνοιξε ο κ. Γεώργιος Καππής, Υπεύθυνος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ζωγράφου, ο οποίος τόνισε στην ομιλία του: «Στις σημερινές συνθήκες η ανάγκη για υιοθέτηση νέων μορφών επιχειρηματικής οργάνωσης είναι επιτακτική. Ιδιαίτερα η κοινωνική επιχειρηματικότητα δύναται να δώσει αξιόλογες ευκαιρίες στους νέους συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα, την κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη».

Από την πλευρά του ο κ. Σύρος Κοσκοβόλης, Υπεύθυνος προγραμμάτων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου  Αθηνών αναφέρθηκε στην πολύπλευρη σημασία του κοινωνικού επιχειρείν επισημαίνοντας ότι «η κοινωνική οικονομία μπορεί να αποτελέσει λύση για την ενίσχυση της απασχόλησης και την ενδυνάμωση του ρόλου των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι παρέχει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα». Ο κ. Κοσκοβόλης τάχθηκε ακόμη υπέρ της προώθησης συμφώνων συνεργασίας μεταξύ Δήμων και Κοινωνίας των Πολιτών μέσω καινοτόμων πολιτικών και εργαλείων και με ενεργό συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων.

Στους στόχους, τις δράσεις αλλά και τις ευκαιρίες απασχόλησης που απορρέουν από την πράξη «Εργασία στον Τόπο μου- Πράσινα Επαγγέλματα» αναφέρθηκε ο κ. Σταύρος Μηλιώνης, Πρόεδρος του Δ.Σ του ΚΕΑΝ. «Μέσα από την παρούσα δράση απαντούμε στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Το έργο αυτό στην πραγματικότητα δικτυώνει επιχειρήσεις με ανέργους, ενώ συμβάλλει ταυτόχρονα ώστε 70  ωφελούμενοι να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κατάρτισης και να ενισχύσουν παράλληλα την εργασιακή τους εμπειρία ή ακόμη και να ιδρύσουν τη  δική τους κοινωνική επιχείρηση».

Στη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν ακόμη εργαλεία και πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί τόσο στο πλαίσιο της παρούσας δράσης όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας.

Η κ. Άρτεμις Πετροπούλου, οικονομική σύμβουλος της Mast Συμβουλευτική Α.Ε, παρουσίασε το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «ΤοπΣΑ» και «ΤοπΕΚΟ». Όπως επισήμανε η κ. Πετροπούλου «το παρόν πρόγραμμα παρέχει κίνητρα μέσω του συστήματος επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη σε ανθρώπινο δυναμικό να προβούν σε προσλήψεις συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους όσο και στη μείωση της ανεργίας».

Από την Omega Technology, η κ. Ελευθερία Μπάρδα παρουσίασε το «Σύστημα προσφοράς σύζευξης θέσεων εργασίας», το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης δράσης και αφορά στη δημιουργία ενός προγράμματος ηλεκτρονικής δικτύωσης των επιχειρήσεων με τους ανέργους. Όπως τόνισε η κ. Μπάρδα «η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα, η οποία θα είναι σε ισχύ και μετά την ολοκλήρωση του έργου, θα αποτελέσει έναν κόμβο επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και ανέργων, όπου οι τελευταίοι  θα μπορούν να δημιουργούν το προσωπικό τους επαγγελματικό προφίλ αυξάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας».

Τις εργασίες της Ημερίδας έκλεισε η κ. Ματίνα Κανάκη, Γραμματέας του Δ.Σ του ΚΕΑΝ, η οποία αναφέρθηκε στηνπολυεπίπεδη σημασία και προστιθέμενη αξία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη και την απασχόληση.  Επικαλούμενη δε πετυχημένα παραδείγματα κοινωνικής οικονομίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Ελλάδα, επισήμανε ότι «οι σημερινές συνθήκες στη χώρα δεν πρέπει να αποτελέσουν τροχοπέδη σε ανθρώπους με φρέσκιες ιδέες και οράματα.  Αντίθετα, καινοτόμες πρωτοβουλίες με αυξημένο αντίκτυπο στην κοινωνία, συνεργασίες και πάνω από όλα ισχυρή βούληση και διαρκή προσπάθεια μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο στην κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας».

Λίγα λόγια την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» δημιουργήθηκε με στόχο την προώθηση και υλοποίηση της πράξης «Εργασία στον τόπο μου- Πράσινα Επαγγέλματα» η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) ως δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013». Φορέας διαχείρισης είναι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, ενώ το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας για 70 ωφελούμενους ανέργους σε νέες κοινωνικές επιχειρήσεις και νέες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, του εναλλακτικού τουρισμού και της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Στη σύμπραξη συμμετέχουν οι Δήμοι Ζωγράφου και Καισαριανής, η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ), το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων-ΚΕΑΝ, η Mast Συμβουλευτική Α.Ε, η Omega Technology και ο εκπαιδευτικός οργανισμός Eurotraining.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.