Ευρωπαϊκό Έργο DIMAIN για την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας στον χώρο εργασίας

Ευρωπαϊκού έργο DIMAIN

“Στρατηγική συνεργασία για τη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας και ένταξης στον χώρο εργασίας”

Ένα νέο Ευρωπαϊκό έργο, το DIMAIN, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017, που έχει ως στόχο του να προωθήσει την κοινωνική ένταξη και να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους στα εργασιακά περιβάλλοντα μέσω της ανατροφής της σκέψης για την πολυπολιτισμικότητα και της εφαρμογής πρακτικών ένταξης σε εταιρείες και οργανισμούς.

Το ΚΕΑΝ συμμετέχει στην κοινοπραξία που αποτελείται συνολικά από έξι Ευρωπαϊκές οργανώσεις-εταίρους (Ελλάδα, Λιθουανία, Λετονία & Κύπρος) και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης και εμπειρίας σχετικά με την ποικιλομορφία, την προώθηση, και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών, την κατάρτιση και την επαγγελματική ανάπτυξη. 

Εξαιτίας δημογραφικών, κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών στην Ευρώπη, το εργατικό δυναμικό γίνεται όλο και πιο ποικιλόμορφο. Μπροστά σε μια τέτοια ποικιλομορφία εργατικού δυναμικού, είναι σημαντικό για εθνικές και διεθνείς εταιρείες να θέσουν σε εφαρμογή πολιτικές και πρακτικές για να χτίσουν έναν χωρίς αποκλεισμούς και αρμονικό χώρο εργασίας, να υιοθετήσουν το εργασιακό περιβάλλον όπου ο κάθε εργαζόμενος θα αισθάνεται αξιοπρέπεια, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς του, των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, της κοινωνικής του θέσης ή ηλικίας και να τους ενσωματώσουν στο κυρίαρχο προσωπικό.

Αναγνωρίζουμε ότι το δικαίωμα στην πολυπολιτισμικότητα δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθεί μόνο σε ολόκληρο το φάσμα διαδικασιών, στρατηγικών και δράσεων, αλλά και στην εταιρική τους κουλτούρα και κοινωνία εν γένει

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Eurobarometer (2015). Διακρίσεις στην ΕΕ.
  • Να εισάγει, να παρουσιάσει και να διαχειριστεί το «Εθνικό Καταστατικό Πολυπολιτισμικότητας» στις χώρες εταίρους, το οποίο θα καλλιεργήσει την επίγνωση, θα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας και θα προωθήσει την ενσωμάτωση.
  • Να αναπτύξει και να προωθήσει έναν Πρακτικό Οδηγό, προσεγγίσεις και δραστηριότητες, οι οποίες θα ενισχύσουν την ενσωμάτωση και την ποικιλομορφία και ουσιαστικά να περιορίσει τις διακρίσεις και την κοινωνική ανισότητα εντός του χώρου εργασίας και στην ευρύτερη κοινωνία.
    • Να παρέχει κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη σε διοικητικά στελέχη, διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού, σε ειδικούς ανθρώπινου δυναμικού, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, εξοπλίζοντάς τους με την απαραίτητη γνώση, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες ώστε να διαχειριστούν και να υποστηρίξουν επιτυχώς την ποικιλομορφία και την ένταξη στον χώρο εργασίας.
  • Να παρέχει μια Πλατφόρμα Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων, η οποία θα δίνει την δυνατότητα στην ομάδα-στόχου και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να αναπτύξουν δίκτυα επαγγελματιών, που εφαρμόζουν την διαχείριση της ποικιλομορφίας και πρακτικές, μέτρα ή/και πολιτικές ένταξης.
  • Ενίσχυση της επίγνωσης, πληροφόρησης και επικοινωνίας: Καταστατικό Πολυπολιτισμικότητας και Οδηγός;
  • Πρόγραμμα Κατάρτισης για την Διαχείριση της Ποικιλομορφίας και Ένταξης;
  • Διαδικτυακή Πλατφόρμα Συνεργασίας.

Η υλοποίηση του έργου έχει ξεκινήσει, με την 1η συνάντηση των εταίρων να λαμβάνει χώρα στην πόλη Βίλνιους της Λιθουανίας όπου και πραγματοποιήθηκε η έναρξη του προγράμματος εργασιών.

Εντός του μηνός Απριλίου 2018 πρόκειται να πραγματοποιηθεί και η 2η συνάντηση των εταίρων του έργου στην Λευκωσία της Κύπρου, ενώ ταυτόχρονα τα επόμενα στάδια του έργου περιλαμβάνουν προπαρασκευαστικές δράσεις για την έναρξη δημιουργίας του Καταστατικού Πολυπολιτισμικότητας και τον σχεδιασμό του Πρακτικού Οδηγού και του προγράμματος Κατάρτισης για την Διαχείριση της Ποικιλομορφίας και Ένταξης.

Ιστοσελίδα του Έργου: www.dimain.eu

Facebook: @dimai.eu

E-mail: info@dimain.eu

                     

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.Αριθμός Έργου: 2017-1-LT01-KA202-035236

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.