Εθνικά Προγράμματα

Αργοσαρωνικός: Πτυχές της μακραίωνης θαλάσσιας παράδοσης

Η παρούσα πράξη έχει ως αντικείμενο την έκδοση ενός συλλεκτικού ιστορικού έργου στο οποίο θα αποτυπώνεται η ιστορία του τόπου από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, διατρέχοντας όλο το ιστορικό φάσμα της θαλάσσιας και αλιευτικής παράδοσης των νησιών του Αργοσαρωνικού. Γενικά, στόχος αυτής της πράξης θα είναι η προβολή της περιοχής ως ενός ελκυστικού τουριστικού τόπου. Την έρευνα και συγγραφή θα πρέπει να αναλάβει καταξιωμένη επιστημονική ομάδα με πλούσια εμπειρία στο εν λόγω γνωστικό πεδίο. 
Η πράξη έχει ως στόχο την ανάδειξη της ναυτικής και αλιευτικής ιστορίας και παράδοσης των νησιών του Αργοσαρωνικού με απώτερο σκοπό την προβολή της περιοχής ως ενός ελκυστικού τουριστικού τόπου. Με τη διάθεση της συλλεκτικής-ιστορικής έκδοσης για την περιοχή το τουριστικό κοινό θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για την ιστορία του τόπου και να ανακαλύψει νέα σημεία ενδιαφέροντος. Η δυνατότητα της χρήσης των QR codes που θα βρίσκονται εκτυπωμένοι στις εκδόσεις πρόκειται να προσδώσει ευκολία στην ανάγνωση του βιβλίου από οποιοδήποτε σημείο. Με τον τρόπο αυτό το τουριστικό κοινό θα έχει μεγαλύτερη ευκολία στην εύρεση των πληροφοριών που χρειάζεται. Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα της περιγραφόμενης πράξης αναμένεται να δώσουν νέα πνοή στην τουριστική δραστηριότητα των Νήσων του Αργοσαρωνικού, δημιουργώντας ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί μείζονος σημασίας για την περιοχή.
Στην έκδοση θα αξιοποιηθεί η υπάρχουσα βιβλιογραφία, ενώ θα συμπεριληφθούν σπάνια αρχειακά τεκμήρια, καθώς και τεκμήρια από τοπικές συλλογές, μαρτυρίες κ.λπ. Επίσης, θα γίνουν σύγχρονες φωτογραφικές λήψεις μνημείων και τόπων ειδικού ενδιαφέροντος και για την πληρέστερη τεκμηρίωση του έργου θα υπάρξει συνδρομή από μεγάλα μουσεία και ιδρύματα της χώρας, όπως επίσης και συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς. Την έρευνα και συγγραφή του έργου πρόκειται να την αναλάβει καταξιωμένη επιστημονική ομάδα με πλούσια εμπειρία στο εν λόγω γνωστικό πεδίο. Τα στάδια υλοποίησης του έργου πρόκειται να είναι τέσσερα ως εξής:
1) Έρευνα-Μελέτη επί των αρχειακών πηγών και της υπάρχουσας βιβλιογραφίας
2) Συγκέντρωση υλικού-Συγγραφή κειμένων
3) Επεξεργασία εικόνων, Διορθώσεις ΚΑΙ Οριστικοποίηση
4) Παραγωγή – Εκτύπωση ΚΑΙ βιβλιοδεσία

Γαλάζια γέφυρα: Στήριξη της τοπικής κοινότητας των Κυθήρων μέσα από την επικοινωνία Αλιείας και Τουρισμού”

Η Πράξη “Γαλάζια γέφυρα: Στήριξη της τοπικής κοινότητας των Κυθήρων μέσα από την επικοινωνία Αλιείας και Τουρισμού” αποσκοπεί στη δημιουργία και ενίσχυση οργανικών συνδέσεων μεταξύ της αλιείας και του τουρισμού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο δραστηριότητες στην περιοχή αναφοράς έχουν αποσπασματικό και μονοδιάστατο χαρακτήρα μέχρι σήμερα, παρουσιάζεται μια πολύ καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη συνεργειών, οι οποίες θα συνδυάσουν το όσο το δυνατό ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα με την ανάδειξη των φυσικών πόρων της περιοχής. Στο πλαίσιο των ενεργειών  της πράξης, ο Δικαιούχος θα διοργανώσει 4 ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαστήρια με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders) και ειδικότερα με τους τοπικούς αλιείς, τις δημόσιες αρχές, την τοπική τουριστική βιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών αναφορικά με τις αναπτυξιακές δυνατότητες που μπορούν να προκύψουν από την ανάπτυξη γαλάζιων τουριστικών δράσεων βασισμένων στην τοπική αλιευτική κληρονομία και παράδοση. Παράλληλα, τα τέσσερα 4 εργαστήρια θα λειτουργήσουν αμφίδρομα, παρέχοντας στους ειδικούς επιστήμονες του φορέα υλοποίησης πρωτογενή δεδομένα για την ανάπτυξη ενός σχετικού ψηφιακού οδηγού καλών πρακτικών (best practices e handbook), ο οποίος θα συνδυάσει την τοπική προσέγγιση με διεθνώς καταγεγραμμένες διεθνείς πρακτικές για την παραγωγή τοπικά εφαρμόσιμων λύσεων. Παράλληλα, τα σχετικά πορίσματα θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία μίας εκπαιδευτικής Πλατφόρμας Γαλάζιου Τουρισμού, η οποία θα ενσωματώσει υπάρχοντα δεδομένα αλλά και θα παραμείνει ανοικτή στη συμπλήρωση της από το ευρύ κοινό και η οποία θα λειτουργήσει ως έγκυρος πληροφοριακός οδηγός γαλάζιου τουρισμού. Οι δύο πυλώνες (εκπαιδευτικά σεμινάρια και e-handbook / Πλατφόρμα Γαλάζιου Τουρισμού) θα παρουσιαστούν στην τελική τους μορφή σε ειδική ψηφιακή επιστημονική εκδήλωση, ανοικτή στο ευρύ κοινό και με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, με σκοπό να διασαφηνιστεί ο δυνητικός τους ρόλος σε μία βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική. Τέλος το έργο συμπληρώνεται από κατάλληλες δράσεις και ενέργειες δημοσιότητας.

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.