ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. K03.2019.3.03 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. K03.2019.3.03 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

To ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων

προκηρύσσει 1 θέση εργασίας και προσκαλεί για την υποβολή δικαιολογητικών

προς σύναψη 1 σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

 για την θέση ΔΕ Διοικητικού προσωπικού  στα πλαίσια υλοποίησης εγκεκριμένων ευρωπαϊκών και

 εθνικών συγχρηματοδοτούμενων έργων του φορέα.

 

Κωδικός θέσης Ειδικότητα Αριθμός θέσεων

 

001 ΔΕ Διοικητικού προσωπικού 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα τυπικά προσόντα

(υποβολή κατ’ ελάχιστον δικαιολογητικών):

 

 

001

 

·  Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

·  Γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2

·  Γνώση χειρισμού Η/Υ

·  Βιογραφικό Σημείωμα*

 

Επιθυμητά προσόντα:
· Άδεια οδήγησης

· Εθελοντική εργασία

 

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη διαδικασία της συνέντευξης :
·  Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

·  Καλή κατανόηση των ίσων ευκαιριών, της πολιτισμικής πολυμορφίας και των θεμάτων ισότητας των φύλων και δέσμευση για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών.

·  Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.

·  Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.

 

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στα βιογραφικά τους σημειώματα να αναγράφουν προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας.

Η υποβολή των δικαιολογητικών αρχίζει στις 14/01/2019 και λήγει στις 23/01/2019 και θα πραγματοποιείται με την ένδειξη “Αίτηση για θέση εργασίας ……….. (με τον αντίστοιχο κωδικό της θέσης)”, είτε ηλεκτρονικά στο email: hrw@stavrosm18.sg-host.com είτε ταχυδρομικά στα γραφεία του ΚΕΑΝ στη διεύθυνση: Πατρόκλου 57 , Ίλιον , ΤΚ 13122 υπ’όψιν της κας Λούκας Σωτηρίας.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά που πληρούν τα τυπικά κριτήρια αξιολόγησης θα κληθούν να συμμετέχουν στη B’  φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις). Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη B’ φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 28/01/2019.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από 29/01/2019 έως 30/01/2019. Σε περίπτωση αλλαγής των ημερομηνιών των συνεντεύξεων, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά αλλά και από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του φορέα www.kean.gr.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 210 26 92 880.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.