Follow us:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PROJECT MANAGER EUROPEAN SOLIDARITY CORPS PROJECTS  

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων 

προκηρύσσει

 μια θέση για Project Manager of European Solidarity Corps Projects

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση και παρακολούθηση ευρωπαϊκών έργων του προγράμματος European Solidarity Corps

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Να ηγείται της επιτυχούς υλοποίησης όλων των παραδοτέων του προγράμματος της ΕΕ και να αναπτύσσει και να διαχειρίζεται ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου,
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση εβδομαδιαίου προγράμματος εθελοντών (long term-short term)
 • Παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος, εξασφαλίζοντας την πλήρη ολοκλήρωση σύμφωνα με τα σχέδια εργασίας του προγράμματος,
 • Διασφάλιση της ύπαρξης αποτελεσματικών συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης της ποιότητας της υλοποίησης του έργου,
 • Διασφάλιση ποιοτικής αναφοράς των επιτευγμάτων του έργου και τεκμηρίωση των βέλτιστων πρακτικών και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης,

Απαιτούμενες δεξιότητες και εμπειρία:

 • Γνώση και κατανόηση της πολιτικής και των αποφάσεων της ΕΕ όσον αφορά την εκπαίδευση, τα κοινωνικά ζητήματα, την τεχνολογία, το περιβάλλον, την εδαφική συνεργασία κ.λπ.
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και τήρηση αυστηρών προθεσμιών.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια (εντός Σένγκεν και εκτός Σένγκεν)
 • Διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και ευαισθησία.
 • Ικανότητα πολλαπλών καθηκόντων, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και εργασίας με δική του πρωτοβουλία.
 • Επιδίωξη για επίτευξη ποιότητας σε όλες τις πτυχές του ρόλου.

Γλωσσικές απαιτήσεις:

 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Η γνώση δεύτερης γλώσσας αποτελεί πλεονέκτημα.

Τεχνολογική επίγνωση:

 • Ευχέρεια χρήσης λογισμικού γραφείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακών εφαρμογών και βάσεων δεδομένων,
 • Γνώση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
 • Προσπαθεί ενεργά να εφαρμόζει την τεχνολογία στα κατάλληλα καθήκοντα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και την συστατική επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hr@kean.gr, με την ένδειξη “Project Manager ESC.

– Το ΚΕΑΝ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

– Κατά την εξέταση των βιογραφικών σημειωμάτων θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

     

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.