ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ «ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΑ»

Το ΚΕΑΝ έχει χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης 2014-2020 για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία νέας δομής ασυνόδευτων ανήλικων στην Καρίτσα Λάρισας” » με Κωδικό ΟΠΣ 5047094. H Δράση αφορά τη λειτουργία μίας νέας δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, δυναμικότητας 40 ατόμων, η οποία θα φιλοξενήσει ασυνόδευτα ανήλικα αγόρια, άνω των 12 ετών, εντός του οικισμού της Καρίτσας Λάρισας του Δήμου Αγιάς στις κτιριακές εγκαταστάσεις μισθωμένης ξενοδοχειακής μονάδας. Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών της δράσης και για την καλύτερη λειτουργία της Δομής Φιλοξενίας κρίνεται
επιτακτική η ανάγκη για την προμήθεια εξοπλισμού επίπλων «Κρεβάτια και Στρώματα»
Η εκτέλεση της προμήθειας, θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 Ν.4412/2016), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον όμως πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθμ.02/2020 Μελέτης του ΚΕΑΝ και οι διατάξεις του Ν. 4412/08-08-2016.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το παρακάτω link:

Leave a comment

Your email address will not be published. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.