Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής Ωφελουμένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής από τις 18/06 έως τις 06/07

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκινά η διαδικασία της υποβολής  αιτήσεων για τους δυνητικούς δικαιούχους της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής που λειτουργεί στα πλαίσια συνεργασίας με το  ΚΕΑΝ, στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής.

Το ΚΕΑΝ &  ο  Δήμος Ηρακλείου Αττικής  προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ωφελούμενους, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, για  την συμμετοχή-ένταξη τους στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηρακλείου Αττικής να υποβάλλουν Αιτήσεις Συμμετοχής-Ένταξης  από τις 18/06 έως τις 06/07/2018 (Δευτέρα έως Παρασκευή)  και ώρες  12.00  – 16.00, στην διεύθυνση :1ος Υπόγειος όροφος- Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηρακλείου Αττικής , οδός Στ. Καραγιώργη 2 , Hράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121, τηλ .επικοινωνίας  210 2718952 , 210 2692880.

Δυνητικοί δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:

α) Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου Αττικής

β) Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου Αττικής

γ) Πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο,

δ) δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας,

εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.

Κριτήρια Επιλογής Ωφελουμένων  &  Προϋποθέσεις για την Ένταξη-Συμμετοχή τους σε ΔΠΒΑ

Βασικό κριτήριο επιλογής των ωφελουμένων για την ένταξη-συμμετοχή τους στην Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηρακλείου Αττικής», είτε ως μεμονωμένα άτομα είτε ως οικογένειες που εντάσσονται σε από τις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου, είναι η διαπίστωση της «απορίας», η οποία αποδεικνύεται από :

-το εισόδημα σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων,

όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στόχος της πράξης είναι η υποστήριξη ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Η Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ηρακλείου Αττικής  θα  διανέμει σε σταθερή και τακτική βάση, σε τουλάχιστον τετρακόσια (400) ωφελούμενα νοικοκυριά του Δήμου μας, δωρεάν τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη βασικής υλικής συνδρομής, κ.α.

Η πράξη:  « Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:  Κοινωνικό Παντοπωλείο στο  Δήμο Ηρακλείου Αττικής» με ΜΙS 5003687 εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 – 2020  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» και υλοποιείται στα πλαίσια συνεργασίας του ΚΕΑΝ-Κυττάρου Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων με τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής ως Συμπράττων Φορέας.

Παρακαλώ δείτε & κατεβάστε πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο :

1. την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής/Ένταξης Ωφελουμένων στην Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών  : “Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής”,

2. την Αίτηση Συμμετοχής/Ένταξης Υποψήφιου Ωφελουμένου,

3. τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.