Πρόγραμμα NICE: Νeutral and Inclusive Communication in Corporate Environments

Τις δυνάμεις τους ενώνουν τα DiversityCharters από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλ-γαρία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία, σε μιαδιακρατική προσπάθεια συνεργασίας για τηνπροώθηση της ουδέτερης και συμπεριληπτι-κής επικοινωνίας σε εργασιακά περιβάλλο-ντα. Ειδικότερα, τo πρόγραμμα NICE (Neutraland Inclusive Communication in CorporateEnvironments), συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα: Citizens, Equality, Rightsand Value (CERV) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υλοποιηθεί τα επόμενα δύο χρόνια,συγκεντρώνοντας ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων και ειδικών στον κλάδο. Στο πλαίσιοτου εν λόγω έργου, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν δράσεις, με στόχο την ενοποί-ηση της γνώσης από την εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να οδηγηθούμε στηναναβάθμιση υφιστάμενων και νέων στρατηγικών διαχείρισης της διαφορετικότητας,ενσωματώνοντας πολιτικές ουδέτερης επικοινωνίας, χωρίς αποκλεισμούς στον χώροεργασίας. Τέλος, μέσω του έργου αυτού, θα αναπτυχθούν γνώσεις και δεξιότητες γιατις επιχειρήσεις, που θα οδηγήσουν στην περεταίρω ανάπτυξη της αυτογνωσίας, τηςοργανωτικής κουλτούρας, και των δεξιοτήτων συνεργασίας με διαφορετικές ομάδες,ενώ ειδική εστίαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις -μέλη της Χάρτας Διαφορετικότητας.

Leave a comment

Your email address will not be published. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.