Follow us:

Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων “Migration Perspectives” | 13-21 Μαΐου 2019, Σκάλα Λακωνίας

     

 

Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων

 “Migration Perspectives”

13-21 Μαΐου 2019

Σκάλα Λακωνίας

 

Η εισροή μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας την ανάγκη λήψης μέτρων για την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία περισσότερο ζωτικής σημασίας από ποτέ.

Στις ολοένα και πιο διαφοροποιημένες και πολυπολιτισμικές κοινωνίες μας, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί μια αρμονική αλληλεπίδραση καθώς και να διαμορφωθεί η αμοιβαία κατανόηση και η βούληση αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ ατόμων και ομάδων με διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες. Και ενώ η αλληλοκατανόηση και η διαπολιτισμική ικανότητα είναι σήμερα περισσότερο σημαντικές από ποτέ, στην πραγματικότητα οι προκαταλήψεις, οι διακρίσεις και τα στερεότυπα είναι πολύ συνηθισμένα φαινόμενα στις σύγχρονες κοινωνίες.

Η ικανότητα κατανόησης και αποδοχής ατόμων και ομάδων από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών προκειμένου να διασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων όλων των πολιτισμικών υπόβαθρων και να τυγχάνουν πλήρους αναγνώρισης, σεβασμού και προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό το ΚΕΑΝ, που διαχρονικά υλοποιεί δράσεις και προγράμματα με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων και την προώθηση και ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής τους στα κοινά τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, πρόκειται να υλοποιήσει το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων με τίτλο «Migration Perspectives», το οποίο εντάσσεται στην Βασική Δράση 1 «Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων – Κινητικότητα Νεολαίας» του προγράμματος της Ε.Ε., Erasmus+, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Το εν λόγω Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων, το οποίο έχει ως απώτερο σκοπό να συμβάλλει στην κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων και στην αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και στερεοτύπων που οι νέοι έχουν προς τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, πρόκειται να υλοποιηθεί στην Σκάλα Λακωνίας την περίοδο 13 21 Μαΐου 2019, φέρνοντας σε επαφή συνολικά 53 νέους από 10 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Εσθονία, Πορτογαλία, Κροατία, Λιθουανία, Σλοβακία, Πολωνία, Ιταλία και Τουρκία).

Οι 40 νέοι ηλικίας 18-30 ετών, όσο και οι 10 αρχηγοί των ομάδων κάθε χώρας, τόσο με την υποστήριξη και καθοδήγηση 3 εκπαιδευτών ενηλίκων όσο και της έμπειρης ομάδας του ΚΕΑΝ θα συμμετέχουν ενεργά σε μια σειρά από διαδραστικές δραστηριότητες που βασίζονται σε μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης με έμφαση στη βιωματική και ομότιμη μάθηση και πρόκειται να προσεγγίσουν ζητήματα όπως από το μεταναστευτικό και προσφυγικό, θέματα διακρίσεων, στερεοτύπων, προκαταλήψεων, διαπολιτισμικού διαλόγου και κατανόησης.

Leave a comment

Your email address will not be published. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.