ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για την ένταξη στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Το ΚΕΑΝ &  ο  Δήμος Ηρακλείου Αττικής 

ανακοινώνουν

την Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

για την συμμετοχή-ένταξη των ωφελουμένων στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:

Social Grocery store of the Municipality of Heraklion Attica

από τις 06/07/2018 έως και τις 13/07/2018

(Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες  12.00  – 16.00,

στην διεύθυνση :1ος Υπόγειος όροφος- Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηρακλείου Αττικής ,

οδός Στ. Καραγιώργη 2 , Hράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121,

 τηλ .επικοινωνίας  210 2718952 , 210 2692880,

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό

Παντοπωλείο Δήμου Ηρακλείου Αττικής» και MIS 5003687.

Στόχος της πράξης είναι η υποστήριξη ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Η Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ηρακλείου Αττικής  θα  διανέμει σε σταθερή και τακτική βάση, σε τουλάχιστον τετρακόσια (400) ωφελούμενα νοικοκυριά του Δήμου μας, δωρεάν τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη βασικής υλικής συνδρομής, κ.α.

 

Η πράξη:  « Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:  Κοινωνικό Παντοπωλείο στο  Δήμο Ηρακλείου Αττικής» με ΜΙS 5003687 εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 – 2020  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» και υλοποιείται στα πλαίσια συνεργασίας του ΚΕΑΝ-Κυττάρου Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων με τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής ως Συμπράττων Φορέας.

 

Παρακαλώ δείτε & κατεβάστε

  1. την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής/Ένταξης Ωφελουμένων στην Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών  : “Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής”,

 

  1. την Αίτηση Συμμετοχής/Ένταξης Υποψήφιου Ωφελουμένου,

 

  1. τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά,

πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο : LINK

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.