Follow us:

NEWSLETTER PROGEDI #4

Οι δράσεις του PROGEDI συνεχίζονται δυναμικά!

Δημοσιεύθηκε η Έκθεση αποτελεσμάτων της έρευνας αξιολόγησης του PROGEDI σχετικά με τη διαχείριση της διαφορετικότητας στην αγορά εργασίας στη χώρα μας. Η Έκθεση αποτυπώνει τις οπτικές των εργαζομένων και των στελεχών διοίκησης για την προστιθέμενη αξία και τα οφέλη που προκύπτουν από τη διαφορετικότητα και την ένταξη στην εργασία. Επιπλέον, καταγράφει υπάρχουσες πρακτικές που στοχεύουν στην ισότιμη μεταχείριση, την ομαλή ένταξη και την ενδυνάμωση της διαφορετικότητας, ανιχνεύει προτεραιότητες και αναδεικνύει τις ανάγκες που αφορούν στα τμήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και γενικότερα. Η Έρευνα στόχευσε πρωτίστως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και έναν περιορισμένο αριθμό φορέων του Δημοσίου.

Για τους σκοπούς της έρευνας δημιουργήθηκε διαδικτυακό ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπλήρωσαν 70 άτομα (ανεξαρτήτως θέσης), εργαζόμενα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επιπλέον, υλοποιήθηκαν 4 ομάδες εστίασης με συνολικά 10 συμμετέχοντα άτομα.

Η Έρευνα αυτή έφερε στην επιφάνεια πολλά και σημαντικά στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση της διαφορετικότητας στα διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα. Ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα καταδεικνύει ότι η πλειονότητα των εργαζομένων (96%) θεωρούν ότι η Διαφορετικότητα και η Ένταξη έχουν οφέλη για ένα εργασιακό χώρο σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, μέσα από τα ευρήματα φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο για βελτίωση της ένταξης όλων των ατόμων χωρίς διακρίσεις. Επιπλέον, αν και περισσότερα από τα μισά άτομα θεωρούν πως το επαγγελματικό τους περιβάλλον είναι πολύ δεκτικό ως προς το φύλο και την οικογενειακή κατάσταση, ποσοστό χαμηλότερο του 1/3 το αξιολογεί ως εξίσου δεκτικό απέναντι στην αναπηρία/χρόνια πάθηση/ψυχική ασθένεια. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο 2023, και την Έκθεση Αποτελεσμάτων συνέταξε και επιμελήθηκε το Generation 2.0 RED με την υποστήριξη των εταίρων IRC και ΚΕΑΝ.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε από την IRC Hellas (International Rescue Committee), το δεύτερο συμβουλευτικό εργαστήριο (stakeholder consultation workshop) με συμμετέχοντες φορείς του δημοσίου και εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών και εταιρειών. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε διά ζώσης και επικεντρώθηκε στην παρουσίαση τόσο του έργου PROGEDI, όσο και των αποτελεσμάτων της έρευνας αξιολόγησης. Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα ένταξης και διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από την εργασιακή ένταξη ατόμων από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Το τρίτο και τελευταίο συμβουλευτικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2023.

Βρείτε το Newsletter εδώ στα ελληνικά και τα αγγλικά:

Leave a comment

Your email address will not be published. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.