Follow us:

Μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα από το MENTOR 2.0

Ένα νέο ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον με πόρους και εργαλεία για την υποστήριξη της μετάβασης των εκπαιδευτικών προς την κατεύθυνση της μετατροπής τους σε μέντορες των μαθητών τους: η κοινοπραξία του έργου Mentor 2.0 έχει αρχίσει να εργάζεται για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού μαθησιακού περιβάλλοντος που θα φιλοξενήσει το ψηφιακό πρόγραμμα Mentor. Με επικεφαλής την καινοτόμο ιταλική ΜΜΕ, Lascò, οι εταίροι του έργου αναπτύσσουν έναν νέο ψηφιακό χώρο για να ενδυναμώσουν τους εκπαιδευτικούς με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και πρακτικά εργαλεία για να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ως μέντορες.

Το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης θα φιλοξενεί παιχνιδοποιημένες ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης, εικονικές αίθουσες διδασκαλίας και μια μακροπρόθεσμη διακρατική κοινότητα. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να εμβαθύνουν στον τρόπο ενίσχυσης της αυτοπαρακίνησης, της δημιουργίας ομάδων και της ηγεσίας, της ανακάλυψης και διαχείρισης ταλέντων, των ψηφιακών εργαλείων που ενισχύουν την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, των πόρων και των πρακτικών δραστηριοτήτων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και της ενίσχυσης της συνεργασίας με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως εργοδότες. Οι ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης επικυρώθηκαν με περισσότερους από 125 εκπαιδευτικούς στην Αυστρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία και την Ισπανία, επιτυγχάνοντας θετικά αποτελέσματα: όλα τα διερευνηθέντα και επιθυμητά χαρακτηριστικά των ενοτήτων πέτυχαν τουλάχιστον ένα μέσο ποσοστό 3/4, όπως η αποτελεσματικότητα των ενοτήτων όσον αφορά την αντιμετώπιση του κύριου θέματος και η πληρότητά τους, η συνάφεια των ενοτήτων με την καθημερινή εργασία και τα σχολεία των ερωτηθέντων, καθώς και η ελκυστική διεπαφή και εμπειρία χρήστη (συμπεριλαμβανομένων των διεγερτικών και ελκυστικών γραφικών, οπτικών στοιχείων, μουσικής και βίντεο). Επιπλέον, η επικύρωση έδειξε ένα μέσο ποσοστό σύστασης 3/4 για τις επιμέρους ενότητες και τη συνολική προσέγγιση του Mentor.

Ως εκ τούτου, η ψηφιακή πλατφόρμα θα ψηφιοποιήσει τις παιχνιδοποιημένες ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν την παιδαγωγική MENTOR, μια καλή πρακτική που αναπτύχθηκε από τον συντονιστή του έργου, το Κέντρο Καινοτόμου Εκπαίδευσης, μαζί με τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από τη διακρατική έρευνα και τον διάλογο με μαθητές και εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν οι εταίροι σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας, κατώτερης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πάνω από 75 εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν άμεσα στις φάσεις ανάπτυξης και δοκιμής ως πρώτοι υιοθετητές, παρέχοντας πολύτιμη ανατροφοδότηση που θα καθοδηγήσει τις περαιτέρω βελτιώσεις. Ωστόσο, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Mentor 2.0 θα είναι προσαρμόσιμο και εφαρμόσιμο από άλλους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και από μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Οι αρχές και οι μεθοδολογίες του Προγράμματος μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ταιριάζουν σε ποικίλα εκπαιδευτικά πλαίσια, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς σε διάφορους τομείς να βελτιώσουν τις διδακτικές τους πρακτικές και να υποστηρίξουν τη μαθησιακή πορεία των μαθητών τους.

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος του Προγράμματος Ψηφιακού Μέντορα είναι πολύπλευρος. Πρώτα απ’ όλα, αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του έργου, των δραστηριοτήτων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών. Το Πρόγραμμα θα επιτρέψει τον μετασχηματισμό και την αλλαγή στα συμμετέχοντα σχολεία, προωθώντας ένα πιο μαθητοκεντρικό μαθησιακό περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στις διδακτικές τους πρακτικές, βελτιώνοντας τη δέσμευση και τα κίνητρα των μαθητών.

Καθώς η κοινοπραξία συνεχίζει τις εργασίες της για το Πρόγραμμα Ψηφιακών Μεντόρων, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν να αναμένουν μια μετασχηματιστική αλλαγή στα παραδείγματα διδασκαλίας και μάθησης. Με την ενσωμάτωση του Web 2.0 και των τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης, οι εκπαιδευτικοί θα υποστηριχθούν ώστε να γίνουν μέντορες που θα ενδυναμώνουν τους μαθητές να ευδοκιμήσουν σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Μέσω αυτής της προσέγγισης, πιστεύουμε ότι, μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, μπορούμε να φέρουμε επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε και διδάσκουμε, προετοιμάζοντας τελικά τους μαθητές για ένα μέλλον όπου η προσαρμοστικότητα, η συνεργασία και η δια βίου μάθηση είναι πρωταρχικής σημασίας.

Leave a comment

Your email address will not be published. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.