Follow us:

Μαθαίνουμε να είμαστε Good Travelers, Ζάκυνθος 15-21 Ιουνίου

                                    

 

Μαθαίνουμε να είμαστε Good Travelers, Ζάκυνθος 15-21 Ιουνίου

 

Το Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Good Travelers” το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε Erasmus + για τον τομέα Νεολαία, Βασική Δράση 1 «Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων- Κινητικότητα νεολαίας» υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 15-21 Ιουνίου 2015 στο νησί της Ζακύνθου.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα αναλυθούν ζητήματα τα οποία συνδέονται άρρηκτα με την ευρωπαϊκή πολιτική για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό, ενώ θα τεθούν ταυτόχρονα ερωτήματα όπως με ποιο τρόπο μπορούμε να περιορίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού και να διαφυλάξουμε τους φυσικούς και πολιτιστικούς μας πόρους; Πώς ο διαπολιτισμικός διάλογος δημιουργεί προοπτικές υιοθέτησης πρακτικών βασισμένων σε ένα βιώσιμο και αειφόρο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης; Για ποιο λόγο οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού μπορούν να συνδεθούν όχι μόνο με τη διατήρηση του περιβάλλοντος αλλά και τη βιωσιμότητα του τουριστικού τομέα;

Στο πρόγραμμμα συμμετέχουν το ΚΕΑΝ- Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, το οποίο φέρει και την ευθύνη του σχεδιασμού, οργάνωσης και συντονισμού του προγράμματος, καθώς και εκπρόσωποι φορέων  (4 από κάθε χώρα) από την Εσθονία(Continuous Action), την Τουρκία (STUDENTHUS KUSADASI), την Ιταλία (Green Rope), την Ισπανία (Asociación Juvenil INTERCAMBIA),  την Κροατία (NUM- Nezavisna udruga mladih) και την Κύπρο ( Cyprus Center for European and International Affairs).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική προσέγγιση των παρακάτω θεματικών ενοτήτων:

Εναλλακτικός Τουρισμός

Τουρισμός, Τοπία και Παράκτιες περιοχές

Κανονισμοί, πολιτικές και συμπεριφορές τουριστών

Οικολογική Φιλοσοφία – Παραγωγή και μη παραγωγή αποβλήτων

Στόχος του προγράμματος “Good Travelers” είναι η ανάδειξη των αρνητικών πτυχών του μαζικού τουρισμού, η βαθύτερη κατανόηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της διασύνδεσης του περιβάλλοντος με τον τουρισμό, η καλλιέργεια εννοιών που άπτονται των εναλλακτικών μορφών βιώσιμου τουρισμού, η ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών, η ανακάλυψη νέων συνηθειών, τρόπου ζωής και χρηστής συμπεριφοράς σε «ευαίσθητες» από περιβαλλοντική σκοπιά περιοχές, η βελτίωση τοπικών και διεθνών πρακτικών στον τομέα του τουρισμού, καθώς και η  υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών «ταξιδιωτικών συμπεριφορών».

Απώτερος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός Οδηγού, ο οποίος θα εμπεριέχει περιβαλλοντικές γνώσεις και χρήσιμες πληροφορίες για τους ταξιδιώτες σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να  διασφαλιστεί η θετική και μακροπρόθεσμη επίδραση του εναλλακτικού τουρισμού στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Leave a comment

Your email address will not be published. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.