Follow us:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα LAUGH – Learn Accept Unite to Grow your Horizons

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

“LAUGH – Learn Accept Unite to Grow your Horizons”

 

Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, το οποίο διαχρονικά υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων και στην προώθηση και ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής τους στα κοινά τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, πρόκειται να υλοποιήσει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «LAUGHLearn Accept Unite to Grow your Horizons», το οποίο εντάσσεται στην Βασική Δράση 1 «Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων – Κινητικότητα Νεολαίας» του προγράμματος της Ε.Ε., Erasmus+, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Το εν λόγω έργο αποτελείται από δύο (2) σκέλη – από ένα Εκπαιδευτικό Σεμινάριο το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί στην πόλη της Αθήνας το διάστημα από 16 έως 22 Μαρτίου 2017 και από ένα Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων το οποίο θα λάβει χώρα στο νησί της Λέσβου από 16 έως 22 Ιουνίου 2017.

Στο έργο συμμετέχουν το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, το οποίο φέρει και την ευθύνη του σχεδιασμού, οργάνωσης και συντονισμού του προγράμματος, καθώς και οι οργανισμοί JOINT από την Ιταλία, S&G από την Τουρκία and KEAN “ACTIVIDADES ALTERNATIVAS” από την Ισπανία.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην διάδοση και προώθηση των αξιών και της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης απέναντι στους μετανάστες, στην καταπολέμηση των διακρίσεων, στην εξάλειψη των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων και της ξενοφοβίας, στην καλλιέργεια του διαπολιτισμικού διαλόγου, στην προώθηση και στήριξη του σεβασμού για την κοινωνική και πολιτιστική ποικιλομορφία, στην ενίσχυση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη και της διαπολιτισμικής και κοινωνικής ενεργού συμμετοχής και τέλος στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας μεταξύ των λαών.

Οι συμμετέχοντες, μέσα από το παρόν πρόγραμμα, θα αποκτήσουν γνώσεις αναφορικά με τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, με την μεταναστευτική πολιτική τόσο της χώρα μας όσο και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και με τις αιτίες που προωθούν συγκρούσεις και εγκαθιδρύουν στερεότυπα και προκαταλήψεις. Επιπλέον θα συμμετέχουν ενεργά σε ποικίλες δραστηριότητες όπως παρουσιάσεις, συζητήσεις, εργαστήρια, επισκέψεις, εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων, ομαδικές εργασίες και θα ανταλλάξουν ιδέες, προτάσεις και καλές πρακτικές.

Απώτερος στόχος του έργου είναι η δημιουργία εργαλείων που θα συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινής γνώμης  και ειδικότερα μίας Καμπάνιας Ευαισθητοποίησης κατά του ρατσισμού και μίας ανοιχτής Έκθεσης Φωτογραφίας.

 

 

                 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.