Follow us:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων στην Αθήνα : New Paths of MInteGRATION

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανταλλαγής «New Paths of MInteGRATION»

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανταλλαγής «New Paths of MInteGRATION» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ε.Ε  ERASMUS + για τον τομέα Νεολαία, Βασική Δράση 1 «Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων – Κινητικότητα Νεολαίας» υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του μηνός Νοεμβρίου 2016 στην πόλη της Αθήνας.

Το πρόγραμμα «New Paths of MInteGRATION» έχει σχεδιαστεί σε μια περίοδο κατά την οποία η τεράστια μεταναστευτική ροή προς την Ευρώπη είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και ίσως είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις κατά το παρόν διάστημα. Ως εκ τούτου δημιουργείται η ανάγκη για ενίσχυση της επίγνωσης and της ευαισθητοποίησης των νέων αναφορικά με το θέμα της μετανάστευσης: ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων Ευρωπαίων αναφορικά με τις πραγματικές ανάγκες των νεοαφιχθέντων μεταναστών και τις πολιτικές υποδοχής και διαδικασίες ένταξης τους.

Στο έργο συμμετέχουν το ΚΕΑΝ- Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, το οποίο φέρει και την ευθύνη του σχεδιασμού, οργάνωσης και συντονισμού του προγράμματος, καθώς και εκπρόσωποι φορέων  (6 από κάθε χώρα) από την Βουλγαρία (THE CHANGE IS IN YOU), την Ιταλία (JOINT), την Τουρκία (S&G) και την Ισπανία (KEAN “ACTIVIDADES ALTERNATIVAS”).

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ανταλλαγής είναι η κατάρτιση των νέων ανθρώπων και η παροχή κινήτρων σε αυτούς αναφορικά με το θέμα της μετανάστευσης καθώς και της ένταξης του μεταναστευτικού πληθυσμού. Ειδικότερα στοχεύει στο να παρακινήσει τους νέους ανθρώπους να αναπτύξουν νέες ιδέεςνα προτείνουν νέα μονοπάτια που πρέπει να διερευνηθούν σχετικά με νέα μοντέλα and πολιτικές ένταξης.

Το έργο στοχεύει στη διάδοση καλών πρακτικών που αφορούν την ενίσχυση και προώθηση της ευαισθητοποίησης πάνω στο θέμα της διαπολιτισμικότητας, συμβάλλοντας έτσι σε μια πιο συνεκτική κοινωνία. Απώτερος στόχος του είναι η δημιουργία ενόςηλεκτρονικού φυλλαδίου το οποίο θα περιλαμβάνει τις καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος καθώς και αφηγήσεις μεταναστευτικών εμπειριών.

Οι συμμετέχοντες μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανταλλαγής θα έχουν την ευκαιρία να εξελιχθούν μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και μέσα σε ένα διεθνές και πολυπολιτισμικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα θα βελτιώσουν το επίπεδο των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους σε διάφορα επίπεδα μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στην δημιουργία μιας πιο συνεκτικής Ευρώπης.

 

                     

Leave a comment

Your email address will not be published. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.