Follow us:

Gençlik Değişim Programı «New Paths of MInteGRATION»

Gençlik Değişim Programı «New Paths of MInteGRATION»

T

AB ERASMUS+ Gençlik Sektörü Programı’nın bir parçası olan Avrupa Gençlik Değişimi Programı, Gençlik Vakfı ve Yaşam Boyu Öğrenme himayesinde «New Paths of MInteGRATION» Programı Temel Faaliyet 1 “Bireylerin Hareket Kabiliyetini Öğrenme – Gençlik Hareketi” ile Kasım 2016’da Atina şehrinde gerçekleşecek.

“Girişimin Yeni Yolları” Programı, Avrupa’ya yapılan büyük göç akışı açısından önemli bir konudur ve en büyük zorluklardan biri olduğu bir dönemde tasarlanmıştır. Bu nedenle, göç konusunda gençlerin farkındalığının ve hassasiyetinin arttırılması için bir ihtiyaç vardır: yeni gelen göçmenlerin asıl ihtiyaçları, kabul politikaları ve entegrasyon süreçleri ile ilgili olarak genç Avrupalılara bilgi vermek ve eğitmek için gerekli olan ilk adımdır.

Bu projenin ortakları, programın tasarım, organizasyon ve koordinasyon sorumluluğunu üstlenen KEAN – Alternatif Gençlik Hücresi’nin yanı sıra Bulgaristan(THE CHANGE IS IN YOU), İtalya (JOINT), Türkiye (S&G) ve İspanya (KEAN “ACTIVIDADES ALTERNATIVAS”).

Bu değişim programının amacı, gençlerin eğitimi ve göçmenlik ve göçmen nüfusun entegrasyonu konularındaki motivasyonudur. Özellikle, bu proje ile gençleri yeni fikirler geliştirmeye, yeni modeller ve kapsayıcı politikalar üzerinde yeni yollar önermeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Proje, çok kültürlülük konusunda aynı zamanda daha çok kaynaşan bir topluma katkıda bulunan destekle ilgili iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Nihai hedef, program sırasında geliştirilen iyi uygulamaları ve göç deneyimleriyle ilgili hikayeleri içeren bir e-kitapçık oluşturmaktır.

Bu değişim programı vasıtasıyla, katılımcılar yaygın eğitim yoluyla ve uluslararası, çokkültürlü bağlamda ilerleme fırsatı bulacak ve aynı zamanda aktif katılımları ile daha uyumlu bir Avrupa yaratma açısından becerilerini çok yönlü bir biçimde ve çeşitli seviyelerde geliştireceklerdir.

 

                           

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts