ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 103. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ» 104 «ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ» 111 «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2321 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 08.05.2024 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 103 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ» 104 «ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ» 111 «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» 

ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΡΩΤ. 2321 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 08/05/2024

Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, έχει χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο:

Επιχορήγηση N.Π. ΚΕΑΝ –Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου
“ Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω (SILS) “» με Κωδικό ΟΠΣ 6011328, που εντάσσεται
στον «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης» Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης.

Το «ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων»

στο πλαίσιο υλοποίησης της αυτής της Δράσης ανακοινώνει:

1. Τον Πίνακα Επιλέξιμων Υποψηφίων, για τον κωδικό θέσης “103. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ‘’ με Αριθμό Πρωτοκόλλου:

 • 1152
 • 1154
 • 1177

Οι παραπάνω υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη, ώστε να γίνει η τελική κατάταξη.

2. Τον Πίνακα ΜΗ Επιλέξιμων Υποψηφίων, για τον κωδικό θέσης “103. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ‘’ λόγω ελλειπών δικαιολογητικών με Αριθμό Πρωτοκόλλου:

 • 1156
 • 1163
 • 1168
 • 1169
 • 1180

1. Τον Πίνακα Επιλέξιμων Υποψηφίων, για τον κωδικό θέσης “104. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ‘’ με Αριθμό Πρωτοκόλλου:

 • 1150
 • 1153
 • 1158
 • 1161
 • 1164
 • 1165
 • 1167
 • 1170
 • 1174
 • 1175
 • 1181
 • 1183
 • 1185
 • 1187

Οι παραπάνω υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη, ώστε να γίνει η τελική κατάταξη.

2. Τον Πίνακα ΜΗ Επιλέξιμων Υποψηφίων, για τον κωδικό θέσης “104. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ‘’ λόγω ελλειπών δικαιολογητικών με Αριθμό Πρωτοκόλλου:

 • 1155
 • 1157
 • 1162
 • 1171
 • 1172
 • 1173
 • 1176
 • 1178
 • 1179
 • 1184
 • 1186

1. Τον Πίνακα Επιλέξιμων Υποψηφίων, για τον κωδικό θέσης “111.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ‘’ με Αριθμό Πρωτοκόλλου:

 • 1151
 • 1160
 • 1166
 • 1159

Οι παραπάνω υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη, ώστε να γίνει η τελική κατάταξη.

2. Τον Πίνακα ΜΗ Επιλέξιμων Υποψηφίων, για τον κωδικό θέσης “111. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ‘’ λόγω ελλειπών δικαιολογητικών με Αριθμό Πρωτοκόλλου:

 • 1182

Leave a comment

Your email address will not be published. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.