ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 102 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ.2102 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ-ΣΜΕ 8/22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ “102 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ” ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2102  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ .08/22 για την υλοποίηση της δράσης: με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Π.Ε. Λάρισας », με κωδικό  OΠΣ:5163951, στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 102 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ.2102 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ-ΣΜΕ 8/22 Read More »