ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101 ” ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΟΜΑΛΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ” ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΡΩΤ. 2099 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 08/22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101 ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΟΜΑΛΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΡΩΤ. 2099 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 08/ 2022  Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων έχει χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου  Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης 2014-2020 για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο  «Επιχορήγηση N.Π. ΚΕΑΝ –Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101 ” ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΟΜΑΛΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ” ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΡΩΤ. 2099 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 08/22 Read More »