Ανακοίνωση πινάκων κατάταξης υποψηφίων για τον κωδικό θέσης 103 Φύλακας της υπ’ αριθμόν ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 12/2020

Αθήνα, 29/12/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ    ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ “103 ΔΕ Φύλακας” ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 1943ΔΛ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 12/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ για την υλοποίηση της Δράσης: «Επιχορήγηση N.Π. ΚΕΑΝ –Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία νέας δομής ασυνόδευτων ανήλικων στην Καρίτσα Λάρισας»» με Κωδικό ΟΠΣ 5047094 , …

Ανακοίνωση πινάκων κατάταξης υποψηφίων για τον κωδικό θέσης 103 Φύλακας της υπ’ αριθμόν ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 12/2020 Read More »