Τελική Εκδήλωση “Αλιεία και Τουρισμός: Δημιουργία οφελών για τις τοπικές κοινότητες της Ανατολικής Πελοποννήσου”

Επιτυχημένη Εκδήλωση “Αλιεία και Τουρισμός: Δημιουργία οφελών για τις τοπικές κοινότητες της Ανατολικής Πελοποννήσου” Γύθειο, 26/09/2023 Στο πλαίσιο της πράξης “Αλιεία και Τουρισμός: Δημιουργία οφελών για τις τοπικές κοινότητες της Ανατολικής Πελοποννήσου,” με κωδικό ΟΠΣ 5074630, το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) διοργάνωσε τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου στις  6:30 μ.μ. μια εξαιρετική εκδήλωση στο Κέντρο …

Τελική Εκδήλωση “Αλιεία και Τουρισμός: Δημιουργία οφελών για τις τοπικές κοινότητες της Ανατολικής Πελοποννήσου” Διαβάστε Περισσότερα »