ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με Σύμβαση ΣΟΧ ορισμένου χρόνου, πλήρους  απασχόλησης, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της πράξης: « Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής » που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 – 2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο …

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. Διαβάστε Περισσότερα »