Πρόσκληση στο Τελικό Συνέδριο του Ευρωπαικού Έργου CedUp

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο Τελικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Έργου “Community Education in the Field of Environmental and Climate Protection as potential for Civil Society engagement” που θα πραγμοτοποιηθεί υβριδικά στις 21 Οκτωβρίου 2022.   Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου, οι κατευθυντήριες γραμμές που δημιουργήθηκαν κατά την υλοποίηση και …

Πρόσκληση στο Τελικό Συνέδριο του Ευρωπαικού Έργου CedUp Διαβάστε Περισσότερα »