Παρουσίαση των εθελοντικών δράσεων του ΚΕΑΝ στο”Active Citizens Spring Festival”

Ευχαριστούμε πολύ το μουσικό σχολείο ιλιου για την πρόσκληση στο Active Citizens Spring Festival! Παρουσιάσαμε με μεγάλη μας χαρά τις εθελοντικές δράσεις του Οργανισμού μας σε όλους τους μαθητές!