ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    ΠΙΝΑΚΩΝ  ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 102 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 1862 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ-ΣΜΕ 12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΠΙΝΑΚΩΝ  ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 102 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 1862 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ-ΣΜΕ 12/2021 Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων έχει χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου  Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης 2014-2020 για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ -ΚΕΑΝ για την υλοποίηση του έργου …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    ΠΙΝΑΚΩΝ  ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 102 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 1862 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ-ΣΜΕ 12/2021 Διαβάστε Περισσότερα »