ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ 104. ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ/ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ  101. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ 104. ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ/ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ   ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2033 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ-ΣΜΕ 01/2022 Tο ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων έχει χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου  Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης 2014-2020 για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω στην Αθήνα» …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ 104. ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ/ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Διαβάστε Περισσότερα »