Προκήρυξη δύο (2) θέσεων εργασίας Συντονιστή και Παιδαγωγό για τη στελέχωση της Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων εργασίας για τη στελέχωση της Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων προκηρύσσει 2 νέες θέσεις εργασίας ΠΕ Συντονιστής Μονάδας (1 Θέση) ΠΕ Παιδαγωγός/ ΠΕ Φιλόλογος (1 Θέση) Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31.03.2022, με πιθανότητα ανανέωσης *δείτε εδώ ολόκληρη …

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων εργασίας Συντονιστή και Παιδαγωγό για τη στελέχωση της Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα Διαβάστε Περισσότερα »