ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ 102 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 103 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 104 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 105 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 106 ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ 107 ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 108 ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 109 ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 110 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 111 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ-ΣΜΕ 12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ      ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ  102 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, 103 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, 104 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, 105 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, 106 ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ, 107 ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 108 ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, 109 ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 110 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και 111 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ–ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ   ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 1862 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ-ΣΜΕ 12/2021   Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων έχει …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ 102 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 103 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 104 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 105 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 106 ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ 107 ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 108 ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 109 ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 110 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 111 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ-ΣΜΕ 12/2021 Διαβάστε Περισσότερα »