400 συνεντεύξεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για το SPARKS

Περισσότεροι από τετρακόσιοι (400) εμπειρογνώμονες και σπουδαστές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης παραχώρησαν συνεντεύξεις σε διαδικτυακές έρευνες και ομάδες εστιασμένης συζήτησης σε έξι χώρες. Σαράντα οκτώ (48) βέλτιστες πρακτικές που αφορούν την παιχνιδοκεντρική μάθηση συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της διακρατικής έρευνας “Game-Based Learning: Sparks” που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα, …

400 συνεντεύξεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για το SPARKS Διαβάστε Περισσότερα »