Εργαστήρι “Βιοποικιλότητα και συντήρηση ιστορικών κήπων”

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιου Αθηνών διοργανώνουν το εργαστήριο “Βιοποικιλότητα και συντήρηση ιστορικών κήπων” που στοχεύει στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.   Το εργαστήρι απευθύνεται σε απόφοιτους/ες δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους τομείς Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Ανθοκομίας, Γεωπονίας, Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος, …

Εργαστήρι “Βιοποικιλότητα και συντήρηση ιστορικών κήπων” Διαβάστε Περισσότερα »