ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Το ΚΕΑΝ έχει χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης 2014-2020 για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία νέας δομής ασυνόδευτων ανήλικων στην Καρίτσα Λάρισας” » με Κωδικό ΟΠΣ 5047094. H Δράση αφορά τη λειτουργία μίας δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, δυναμικότητας 40 ατόμων, η οποία φιλοξενεί ασυνόδευτα ανήλικα αγόρια, άνω των 12 ετών, …

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ Διαβάστε Περισσότερα »