Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων “CHA.lle.NGE” στην Ιταλία

“CHA.lle.NGE” Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων με θέμα την Ενεργό Συμμετοχή μέσα από μη τυπικές δραστηριότητες Το ΚΕΑΝ συμμετέχει ως εταίρος στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής “CHA.lle.NGE” που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία και πρόκειται να συμπεριλάβει νέους ηλικίας από 16 έως 18 ετών από την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Σλοβενία. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην …

Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων “CHA.lle.NGE” στην Ιταλία Διαβάστε Περισσότερα »