Το ΚΕΑΝ συμμετέχει στο Τελικό Συνέδριο του προγράμματος «NGO Fund» στη Ρουμανία.

Το ΚΕΑΝ συμμετέχει στο Τελικό Συνέδριο του προγράμματος «NGO Fund» στη Ρουμανία. Το ΚΕΑΝ έχει την τιμή να παρευρίσκεται στο Τελικό Συνέδριο του προγράμματος «NGO Fund» στη Ρουμανία, που λαμβάνει χώρα σήμερα στο Βουκουρέστι. Διοργανωτής της εκδήλωσης είναι το Ίδρυμα “Civil Society Development Foundation“, το οποίο αποτελεί και τον Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος «NGO Fund» …

Το ΚΕΑΝ συμμετέχει στο Τελικό Συνέδριο του προγράμματος «NGO Fund» στη Ρουμανία. Διαβάστε Περισσότερα »