“Ποτέ δεν είναι Αργά!!!” Μαθήματα Η/Υ σε ηλικιωμένους των Κ.Α.Π.Η του Δήμου Ηρακλείου Αττικής

 “Ποτέ δεν είναι αργά!!!”       Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε ηλικιωμένους   των Κ.Α.Π.Η  του Δήμου Ηρακλείου Αττικής Νοέμβριος 2016 –  Ιανουάριος 2017  Το πρόγραμμα «Ποτέ δεν είναι Αργά!!!» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών που ξεκίνησε από τις αρχές Νοεμβρίου ως πρωτοβουλία του ΚΕΑΝ με τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής και απευθύνεται σε όσους έχουν ελάχιστη ή καμία προηγούμενη …

“Ποτέ δεν είναι Αργά!!!” Μαθήματα Η/Υ σε ηλικιωμένους των Κ.Α.Π.Η του Δήμου Ηρακλείου Αττικής Διαβάστε Περισσότερα »