Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων στην Αθήνα : New Paths of MInteGRATION

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανταλλαγής «New Paths of MInteGRATION»   Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανταλλαγής «New Paths of MInteGRATION» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ε.Ε  ERASMUS + για τον τομέα Νεολαία, Βασική Δράση 1 «Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων – Κινητικότητα Νεολαίας» υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του μηνός Νοεμβρίου 2016 στην πόλη της Αθήνας. Το πρόγραμμα …

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων στην Αθήνα : New Paths of MInteGRATION Διαβάστε Περισσότερα »