Πρόσκληση 1437/2015 υποβολής οικονομικών προσφορών για την αναπαραγωγή ενημερωτικού υλικού

Αθήνα,16/06/2015 ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 1437/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ YΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   για την υποβολή οικονομικών προσφορών προς σύναψη μίας (1) σύμβασης για την  αναπαραγωγή ενημερωτικού υλικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 1.1.στ/13  «Πρόγραμμα Πληροφόρησης, Ευαισθητοποίησης και Παροχής Συμβουλευτικής σε Μητέρες Μετανάστριες» και συγκεκριμένα της λειτουργίας : –       του «Κέντρου Πληροφόρησης, Ευαισθητοποίησης και Παροχής Συμβουλευτικής σε Μητέρες Μετανάστριες» στην Μεσσήνη –       του «Κέντρου …

Πρόσκληση 1437/2015 υποβολής οικονομικών προσφορών για την αναπαραγωγή ενημερωτικού υλικού Διαβάστε Περισσότερα »