Το ΚΕΑΝ μετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ημέρα της Γης